Siirry sisältöön

Lapsi- ja perhejärjestöt: Äitiyslaki parantaisi lapsen oikeusturvaa

Naisparin lapsen tulisi saada oikeus kumpaankin vanhempaan heti syntymästä alkaen.

Uutinen

Yhteiskunnan on huolehdittava jokaisen lapsen oikeusturvasta ja edistettävä lasten välistä yhdenvertaisuutta. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsia ei saa laittaa eriarvoiseen asemaan hänen vanhempiinsa liittyvän syyn johdosta.

Edellisellä hallituskaudella oikeusministeriön työryhmä suositteli, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voitaisiin vahvistaa lain nojalla ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Tällainen käytäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja lukuisissa muissa Euroopan maissa.

Eduskunnassa käsiteltävänä olevassa äitiyslakialoitteessa ehdotetaan, että lainsäädäntöä uudistettaisiin edellä mainitulla tavalla. Katsomme, että syntyvän lapsen oikeusturva paranisi huomattavasti, jos hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa olisi selvä jo syntymästä lähtien. Nykyisin lapsi saa oikeuden toiseen vanhempaansa vasta, kun perheen sisäinen adoptio on vahvistettu. Tähän voi mennä useita kuukausia, jopa vuosi.

 Lisätietoja

Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto
Inka Hetemäki, vaikuttamis- ja ohjelmatyönjohtaja, Suomen UNICEF ry
Milla Kalliomaa, pääsihteeri, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto
Hanna Markkula-Kivisilta, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry

 

 

Julkaistu29.9.2016