Siirry sisältöön

Lappeenrannalle UNICEFin tunnustus lapsiystävällisyydestä

Suomen UNICEF myöntää Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Lappeenrannan kaupungille.

Uutinen
Lappeenrantalaisen Lappeen päiväkotikoulun lapset leikkivät metsässä. Kuva: © Lappeenrannan kaupunki/Mikko Nikkinen

UNICEF ojentaa tunnustuksen lappeenrantalaisille lapsille kaupunginjohtajan itsenäisyyspäivävastaanotolla 5.12. Ennen tunnustuksen saamista Lappeenranta on kahden vuoden ajan kehittänyt toimintaansa lapsiystävällisemmäksi.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Sen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Mallissa on mukana 14 suomalaista kuntaa.

– UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa tärkeitä kehittämiskohteita ovat yhdenvertaisuus, lapsen näkemyksen kunnioittaminen ja lapsen edun ensisijaisuus, kertoo Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

On tärkeää, että lapsiystävällisyys näkyy kunnassa kaikkialla arkisista vuorovaikutustilanteista aina kunnan pitkän aikavälin strategiaan.

Ihmisoikeuskoulutusta kaikille rehtoreille

Suomen UNICEFin asiantuntijan Johanna Laajan mukaan Lappeenrannassa on esimerkillisesti luotu pysyviä toimintatapoja lapsen oikeuksien edistämiseksi. Esimerkiksi kaikki lappeenrantalaiset rehtorit ovat saaneet ihmisoikeuskoulutusta ja soveltaneet oppeja koulujensa kehittämisessä.

Jokainen mallissa mukana oleva kunta tekee kehittämistyötä omista lähtökohdistaan. Mitä lapsiystävällisyyden kehittäminen on Lappeenrannassa tarkoittanut?

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan Lappeenrannassa on panostettu lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukemiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Lappeenrannassa nämä tavoitteet on kirjattu kaupungin strategiaan sisältyvään hyvinvointiohjelmaan.

– Päätöksenteossa pidämme tärkeänä, että lasten ja nuorten mielipiteitä kuunnellaan ja ne otetaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon, Jarva sanoo.

Lapsiystävällinen kunta ei tule valmiiksi kahdessa vuodessa

UNICEFin tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista.

– Lapsivaikutusten arviointi kunnan päätöksenteossa on hyväksi todettu tapa saada lapsinäkökulma ja lapsen etu huomioitua, Marja-Riitta Ketola toteaa.

UNICEF toivoo lapsiystävällisten toimintatapojen yleistyvän kaikkialla Suomen kunnissa. Lapsiystävällinen kunta on toimiva ja esteetön kaikille asukkaille. Esimerkiksi selkokielinen viestintä kunnan päätöksistä helpottaa muitakin kuin lapsia.

– UNICEFin malli painottaa lasten omaa osallisuutta ja toimijuutta, mutta siitä huolimatta lasten oikeudet ovat viime kädessä aikuisten velvollisuuksia, Ketola painottaa.

Lisätiedot

Suomen UNICEF ry, Johanna Laaja, asiantuntija. p. 040 721 1515, [email protected]
Kysymyksiä ja vastauksia Lapsiystävällinen kunta -mallista 

Lappeenrannan kaupunki:
Jyri Hänninen, lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän puheenjohtaja, 040 354 1615
Eija Topra, koordinaattori, 040 596 3140

Lue lisää Lapsiystävällinen kunta -mallista.

Julkaistu1.12.2016