Siirry sisältöön

Koneen Säätiöltä kahden vuoden jatkorahoitus kehitysyhteistyön murroksen tutkimiseen

Suomen UNICEF tutkii kolmevuotisessa hankkeessa kehitysyhteistyön murrosta sekä yritysten ja perinteisten kehitysyhteistyötoimijoiden yhteistyön edellytyksiä.

Uutinen
Tutkimushankkeen lähtöasetelmia ja tutkimustuloksia havainnollistetaan myös karikatyyrien avulla. Ne ovat ugandalaisen piirtäjän käsialaa. © UNICEF/2016/Simon Banga

Suomen UNICEF on saanut Koneen Säätiöltä kahden vuoden jatkorahoituksen tutkimukseen, joka pureutuu kehitysyhteistyön murrokseen ja yritysten kasvavaan rooliin kehitysyhteistyössä. UniResearch: Kehitysparadigman muutos – uusia kumppanuusmahdollisuuksia tutkimassa -hanke käynnistyi vuoden 2016 alussa.

Kehitysyhteistyössä on tapahtunut isoja muutoksia viimeisten viiden vuoden aikana. Yritysten rooli on muuttunut rahoittajasta aktiiviseksi toimijaksi ja perinteisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kumppaniksi. Myös kehitysyhteistyön julkista rahoitusta on suunnattu yksityissektorille.

Yksityisen sektorin mukaantulo tarjoaa uusia mahdollisuuksia ratkaista vaikeita kehityshaasteita. Se on kuitenkin herättänyt kriittisiä kysymyksiä muun muassa yritysten motiiveista osallistua kehitysyhteistyöhön. Haasteita on myös aiheuttanut vastakkainasettelu, joka on syntynyt kehitysmäärärahojen leikkaamisesta ja rahoituksen ohjaamisesta perinteisiltä kehitysyhteistyötoimijoilta yksityisen sektorin toimijoille.

Eväitä tuloksekkaan yhteistyön mallien löytämiseen

UniResearch-tutkimus tarjoaa tietoa siitä, kuinka kehitysyhteistyön murros voidaan kääntää yhteistyöksi, joka on tuloksekasta kaikille osapuolille ja saa aikaan positiivisia kehitysvaikutuksia heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämään.

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka vanhat ja uudet toimijat ovat sopeutuneet murrokseen sekä kerätään oppeja järjestöjen ja yritysten jo toteutuneesta yhteistyöstä tapaustutkimusten avulla. Lisäksi tutkimus pureutuu kriittisesti innovaatioiden merkitykseen pitkäaikaisten kehitysongelmien ratkaisemisessa.

Vuoden 2016 aikana on kerätty haastatteluaineistoa yrityksiltä, järjestöiltä, viranomaisilta ja rahoittajilta tavoitteena luoda kokonaisvaltaista ymmärrystä niin murrokseen liittyvistä mahdollisuuksista kuin haasteistakin. Ensimmäisiä tuloksia julkaistaan tammi-helmikuussa 2017.

– Tutkimustuloksia tarvitaan mitä pikimmin, sillä Suomen kehityspoliittisen kentän toimintaa kuvastaa tällä hetkellä hämmennys ja epätietoisuus. Merkittävä haaste on ymmärryksen puute virkamiesten, järjestöjen ja yritysten rooleista, vastuualueista, lisäarvosta ja jopa yhteisestä visiosta, toteaa Annika Launiala, tutkimuksen johtaja ja Suomen UNICEFin kansainvälisen vaikuttamistyön päällikkö.

Koneen Säätiö tukee rohkeita tieteen ja taiteen avauksia. UniResearch-hanke on monitieteinen ja -menetelmäinen. Hankkeessa ovat mukana tutkijoita Helsingin ja Makereren yliopistosta Ugandassa sekä yhteistyökumppaneita Jyväskylän yliopistosta ja Loughborough`n yliopistosta Isossa-Britanniassa.

Lue lisää UniReseach-hankkeesta

Julkaistu12.12.2016