Siirry sisältöön
Bolivialaislapsi keinumassa

Suomalaisen suurlahjoittajan tuella ehkäistään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja hyväksikäyttöä Vietnamissa ja Boliviassa

Yksittäinen suurlahjoittaja on mahdollistanut suuren osan työstä, jolla UNICEF on turvannut Vietnamin ja Bolivian lasten oloja viime vuosina. Kolmen miljoonan euron tuki on auttanut löytämään pysyviä ratkaisuja, joilla haavoittuvassa asemassa olevat lapset saavat apua ja turvallisen kasvuympäristön. Tuesta hyötyy kymmenet tuhannet lapset.

Suomen UNICEF sai neljä vuotta sitten maailmanlaajuisesti koko UNICEFin historian suurimman yksityishenkilön tekemän ensilahjoituksen. Tästä tuesta kolme miljoonaa päätettiin jakaa Vietnamin ja Bolivian lastensuojeluohjelmiin, kolmen vuoden ajanjaksolle. Näissä kohteissa tuki auttoi vastaamaan merkittäviin tarpeisiin ja saamaan aikaan tuntuvia, kestäviä muutoksia lapsille.

UNICEF toteuttaa Vietnamissa ja Boliviassa lasten kohtaaman väkivallan ja hyväksikäytön vastaista työtä. YK-mandaatti ja asema lapsen oikeuksien erityisasiantuntijaorganisaationa antavat UNICEFille pääsyn tärkeisiin neuvottelupöytiin ja mahdollisuuden vahvistaa näiden yhteiskuntien rakenteita. Juuri valtioiden omia kehityssuunnitelmia tukemalla saadaan aikaan rakenteellisia muutoksia, joilla voidaan taata pysyvästi parempi elämä mahdollisimman monelle lapselle.

Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja hyväksikäyttöä ehkäistään monin keinoin

Pitkäjänteisen vaikuttamistyön tuloksena Vietnamissa saatiin viime vuonna läpi monta merkittävää uudistusta muun muassa adoptioon, lapsityövoimaan ja lasten rikosoikeudelliseen järjestelmään liittyen. Lapsityövoiman määrä on eri tahojen yhteistyöllä saatu laskemaan 16:sta 13 prosenttiin viimeisen neljän vuoden aikana. 

Lastensuojelua on vahvistettu Vietnamissa useasta suunnasta, UNICEFin neuvonantajana ohjelmissa työskennellyt Tessa Rintala kertoo:

”Ministeriöillä, oikeuslaitoksella, poliisilla, peruskoulutustoimella ja sosiaalityötä tekevillä on nyt esimerkiksi yhteinen kansallinen suunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Sen ansiosta haavoittuvassa asemassa olevia lapsia voidaan auttaa laadukkaammin ja nopeammin. Valtava määrä lapsia tulee hyötymään näistä uudistuksista.”  

Merkittävänä kohteena kadulla elävät
ja heitteille jätetyt lapset

Sosiaalihuollon työntekijöiden kouluttamiseen ja vanhempien tukemiseen on panostettu niin Vietnamissa kuin Boliviassa. Yhteisöjä on tuettu omien lastensuojelupalvelujen järjestämisessä, ja yhteisiä pelisääntöjä lasten parhaaksi on pyritty juurruttamaan kaikille osapuolille. Molemmissa kulttuureissa esimerkiksi lasten fyysistä kuritusta esiintyy yleisesti hyväksyttävänä tapana. Sukupolvelta toiselle siirtyneiden käsitysten muuttamiseksi aikuisille on opetettava vaihtoehtoisia kasvatusmetodeja, jotta hankaliksi ja stressaaviksi koetut tilanteet eivät purkautuisi lapsiin.

Boliviassa UNICEF panosti viime vuonna erityisesti perheiden yhdistämiseen, terapeuttiseen tukemiseen ja poliisien ja virkamiesten kouluttamiseen, jotta heikossa asemassa olevat lapset ja nuoret osattaisiin kohdata heidän ikäänsä ja oikeuksiinsa sopivalla tavalla.

”Boliviassa yhtenä auttamistyön tärkeimmistä kohteista ovat olleet kaduilla elävät ja heitteille jätetyt lapset ja nuoret. Olemme tukeneet kaduilla ja vankiloissa asuneiden lasten paluuta perheiden piiriin. UNICEF ajaa aktiivisesti lapsen oikeutta kasvaa oman perheen tai sukulaisten parissa aina, kun se on lapsen eduksi”, Tessa Rintala sanoo.

Tilastot osoittavat, kuinka huikeita tuloksia Boliviassa on saatu aikaan esimerkiksi lasten syntymärekisteröinnissä: kun vuonna 2016 noin 76 prosenttia lapsista rekisteröitiin, nyt rekisteriin ja tärkeiden palvelujen piiriin pääsee 92 prosenttia vastasyntyneistä.

Tukea tarvitaan yhä

Nimettömänä pysyvä lahjoittaja on ollut tyytyväinen siihen, että UNICEFin kautta hän on voinut auttaa Vietnamin ja Bolivian lapsia pitkällä aikavälillä.

”UNICEF on luotettava kumppani, joka pystyy toimimaan vaikeissakin olosuhteissa ja vie aina avun perille.”

”Oli lahjoitus minkä suuruinen tahansa, UNICEF käyttää rahan tehokkaasti. Saamamme suurlahjoituksen kaltainen laajaan lastensuojelukokonaisuuteen vaikuttava tuki on siitä merkittävää, että se mahdollistaa tuen joustavan kohdistamisen sinne, missä siitä on eniten hyötyä”, UNICEFin suurlahjoituksista vastaava Hanna Perttu sanoo.

Vaikka yksi suurlahjoitus on nyt saatu tehokkaasti käytettyä, UNICEFin työ Vietnamissa ja Boliviassa ei lopu:

”Olemme saavuttaneet jo merkittäviä tuloksia, mutta jatkamme edelleen lastensuojelutyön kehittämistä yhdessä valtioiden, viranomaisten, yhteisöjen ja perheiden kanssa näissä maissa. Tukeminen jatkuu siihen asti, kunnes valtiot pärjäävät ilman apuamme, ja jokaisella vietnamilaisilla ja bolivialaisilla lapsella on turvalliset elinolosuhteet ja mahdollisuudet kehittyä täyteen potentiaaliinsa”, Hanna Perttu summaa.

Kuva: Lapset leikkivät Virgen de Fátiman tukikeskuksessa Santa Cruzissa. Keskuksessa asuu lapsia, joilla ei ole laillista huoltajaa. ©UNICEF/UNI137637/Friedman-Rud