Tytöillä on oikeus digitaitoihin

Laita hyvä jakoon Whatsapp
9.10.2020

Sukupuolten välinen digikuilu kasvaa. Tytöt tarvitsevat teknologiataitoja pärjätäkseen digitalisoituvassa maailmassa.

Sukupuolten välinen digikuilu on todellisuutta kaikkialla maailmassa ja jatkaa kasvuaan koronapandemian aikana, kun monet koulut ovat siirtyneet etäopetukseen. Jopa 433 miljoonaa tyttöä tai naista elää ilman nettiyhteyttä tai matkapuhelinta. Naisia, joilla ei ole matkapuhelinta, on maailmassa 165 miljoonaa enemmän kuin miehiä.

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään sunnuntaina 11.10. Tänä vuonna UNICEF haluaa kiinnittää huomiota tyttöjen haasteisiin digitaalisessa maailmassa.

YK:n lastenrahastona UNICEF auttaa kehittyvien maiden viranomaisia kohdentamaan julkista rahoitusta niin, että sukupuolten välistä digikuilua saadaan kurottua umpeen. Teknologian käyttäminen ja siitä hyötyminen on tyttöjen ja naisten oikeus. 

– Tytöillä on poikiin verrattuina huonommat mahdollisuudet päästä verkkoon, puutteelliset digitaidot ja suurempi riski joutua hyväksikäytön kohteeksi digimaailmassa. Erityisen suuret haasteet on tytöillä, joilla on jokin muu haavoittuvuutta lisäävä tekijä kuten vähemmistötausta tai vamma, sanoo Suomen UNICEFin kehityspoliittinen asiantuntija Tarmo Heikkilä.

Koulut
avainasemassa 

Tyttöjen teknologisten taitojen parantaminen on koulutuksen keskeinen haaste. UNICEFin tuoreen selvityksen mukaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa koulunkäynti tukee digitaitojen oppimista. Toisaalta digitaalinen tasa-arvo ei näytä toteutuvan kodeissa: jos perheessä on oma tietokone, poikia kannustetaan sen käyttöön enemmän kuin tyttöjä. 

Etenkin koronapandemian aikana on tärkeää, että tytöt oppivat koulussa työelämän ja yhteiskunnan kannalta olennaisia digitaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä ja kriittistä ajattelua. Digitaidot tukevat myös tytön itsenäistymistä. Esimerkiksi mobiilimaksaminen yleistyy nopeasti, mutta 1,7 miljardia ihmistä, joista yli puolet on naisia, jää tällä hetkellä verkkotalouden ulkopuolelle. 

UNICEF arvioi, että 65 prosenttia nykyisistä alakoululaisista tulee työskentelemään sellaisissa digitaitoja vaativissa tehtävissä, joita ei tällä hetkellä ole olemassa. Tytöt tarvitsevat teknologiaa pärjätäkseen digitalisoituvassa maailmassa.  

UNICEF yhdistää
tytöt ja tekoälyn 

Sen lisäksi, että UNICEF edistää ohjelmissaan tyttöjen digitaitojen oppimista, UNICEF kehittää myös malleja, jotta tyttöjen oikeus teknologian käyttöön toteutuisi.

– Tekeillä olevan globaalin Lapset ja tekoäly -toimintaohjeen valmistelutyössä ohjeistetaan tekoälysovelluksia kehittäviä yrityksiä ja viranomaisia huomioimaan tyttöjen erityistarpeet tekoälypalveluiden käyttäjinä tai kehittäjinä, Tarmo Heikkilä selvittää.

UNICEFilla on merkittävä rooli kansainvälisessä verkostossa, joka kehittää uusia ratkaisuja digitaalisen tasa-arvon edistämiseksi osana YK:n Generation Equality -kampanjaa. Valtiolliset toimijat ja yritysmaailma toimivat teknologian ja innovaatioiden alalla tiiviissä yhteistyössä, sillä julkinen sektori ja yritykset tarjoavat tahoillaan erilaisia malleja digikuilun pienentämiseen.

Tyttöjen digitaitoihin
panostetaan Senegalissa

Esimerkiksi peliyhtiö Rovio tukee Senegalissa UNICEFin maaohjelmaa, joka edistää tyttöjen digitaitojen opiskelua. Ohjelma on suunnattu kaikkein heikoimmassa asemassa, jopa kokonaan koulun ulkopuolella oleville tytöille.

Senegalin hallituksen mukaan digitaaliset taidot ovat avainasemassa talouden rakenteiden muutoksessa ja koulutuspääoman kasvussa. Maaohjelma parantaa tyttöjen mahdollisuuksia oman elämänsä hallintaan ja koko yhteiskunnan tasa-arvoiseen kehittämiseen. Katso video yhteistyöstämme.


Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10.  

Maailmassa on 1,1 miljardia alle 18-vuotiasta tyttöä. 25 vuotta sitten YK:n jäsenvaltiot sitoutuivat Pekingin maailmankonferenssissa naisten ja tyttöjen aseman edistämiseen. Edistystä on tapahtunut harppauksittain - tänä päivänä yhä useampi tytöistä pääsee kouluun ja osaa lukea. Yhä harvempi tyttö joutuu lapsiavioliittoon.

Seuraa keskustelua sosiaalisessa mediassa:
#lastenpuolella
#tyttöjenpäivä
#generationequality

Lisätietoa

Tarmo Heikkilä
tarmo.heikkila@unicef.fi 

Kuule UNICEFin toiminnasta ja tilaa Unicefin uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet säännöllisesti missä liikumme ja kuinka autamme maailmalla? Uutiskirje ilmestyy noin 1–2 kertaa kuukaudessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.