Järjestöt vetoavat puolueisiin: Koulutus Suomen kehityspolitiikan kärkiteemaksi

Laita hyvä jakoon Whatsapp
12.12.2018

Maailman lasten koulutus on kriisissä: Yli 250 miljoonaa lasta maailmassa ei pääse kouluun ja 60 prosenttia kehitysmaiden lapsista ei opi koulussa edes perustaitoja.

Koululaisia UNICEFin tukemassa Moroton kokeilukoulussa Ugandassa. Koulussa kehittään tapoja parantaa oppilaiden oppimistuloksia. © UNICEF/UN0236360/Nakibuuka
Koululaisia UNICEFin tukemassa Moroton kokeilukoulussa Ugandassa. Koulussa kehittään tapoja parantaa oppilaiden oppimistuloksia. © UNICEF/UN0236360/Nakibuuka

Maailmasta puuttuu 69 miljoonaa opettajaa ja 264 miljoonaa lasta on koulun ulkopuolella. 800 miljoonaa lasta ja nuorta ei opi koulussa edes perustaitoja.

Tarve maailman lasten koulutustilanteen parantamiseksi on valtava. Tilanne on niin huolestuttava, että sitä on alettu kutsua maailmanlaajuiseksi oppimisen kriisiksi.

Suomea pidetään maailmalla koulutuksen mallimaana. Kehityspolitiikassaan Suomi ei kuitenkaan erityisesti panosta koulutukseen.

UNICEF yhdessä muiden järjestöjen kanssa vetoaa puolueisiin, jotta Suomi olisi vahvemmin mukana vastaamassa globaaliin oppimisen kriisiin.

Lisää rahoitusta
oppimisen edistämiseen

Järjestöt suosittelevat, että koulutus nostetaan pikimmiten yhdeksi Suomen kehityspolitiikan kärkiteemaksi. Lisäksi järjestöt ehdottavat muun muassa, että Suomi nostaa koulutukseen suunnattavan vuosittaisen kehitysyhteistyörahoituksensa vähintään 100 miljoonaan euroon.

Kaikilla maailman lapsilla on yhtäläinen oikeus laadukkaaseen koulutukseen.

Koulutus on perusedellytys niin köyhyyden vähentämiselle, työpaikkojen luomiselle, talouskasvulle, tasa-arvolle, vakaille demokratioille kuin ilmastonmuutoksen torjumiselle, järjestöt toteavat.

Maailmanlaajuinen oppimisen kriisi johtaa yhä syvempään eriarvoistumiseen: Osa saa laadukkaan koulutuksen, toiset saavat niin heikkolaatuista opetusta, etteivät opi edes lukemaan ja laskemaan peruskoulun aikana.

Suomalaiset tukevat vahvasti
koulutukseen panostamista

Koulutuksen roolin kasvattamiselle on suomalaisten vahva tuki: ulkoministeriön vuosittaisessa mielipidemittauksessa enemmistö vastaajista oli jälleen sitä mieltä, että Suomen kehityspolitiikassa tulisi keskittyä ensisijaisesti koulutuksen edistämiseen.

Kannanotossa ovat UNICEFin lisäksi mukana Fingo, Kirkon Ulkomaanapu, Interpedia, Opettajat ilman rajoja, Suomen Pakolaisapu, Pelastakaa Lapset, Seed, Suomen Lähetysseura, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto, YK-liitto ja Vammaiskumppanuus.

» Tutustu kannanottoon (pdf)

Kuule UNICEFin toiminnasta ja tilaa Unicefin uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet säännöllisesti missä liikumme ja kuinka autamme maailmalla? Uutiskirje ilmestyy noin 1–2 kertaa kuukaudessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.