Hyvän mitta: UNICEFin lapsiystävällisissä kunnissa lapsen oikeuksien edistäminen nopeutuu ja monipuolistuu

Laita hyvä jakoon Whatsapp
30.8.2017

Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin vaikuttavuus arvioitiin Hyvän mitta -hankkeessa.

©UNICEF/Suomi 2017/Hanna-Kaisa Hämäläinen
©UNICEF/Suomi 2017/Hanna-Kaisa Hämäläinen

Lapsiystävällinen kunta -malli sai hyvän arvion vaikuttavuudestaan Hyvän mitta -hankkeessa toteutetussa arvioinnissa.

Arvioinnissa todettiin, että malliin osallistuneissa kunnissa esimerkiksi lasten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtävä kehittämistyö nopeutui. Mallin todettiin myös edistävän poikkihallinnollista yhteistyötä lasten hyväksi. Samalla kunnan päättäjien ja virkamiesten ymmärrys lapsen oikeuksista laajeni. Lisäksi malliin osallistuneissa kunnissa päätösten lapsivaikutusten arviointi lisääntyi.

Vaikutusten syntymisen haasteiksi todettiin muun muassa se, että mallissa käytetty oikeusperustainen termistö on kunnille vierasta.

Lapsiystävällinen kunta -mallin arvioinnin suorittivat VTT Mikko Wennberg ja VTM Olli Oosi Owal Groupilta.

Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Sen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Mallissa on mukana 16 suomalaista kuntaa.

Mallin kehittämisestä vastannut asiantuntija Ira Custódio Suomen UNICEFilta toteaa, että Hyvän mitta -hankkeen tarjoama arviointi antaa UNICEFille runsaasti eväitä Lapsiystävällinen kunta -mallin kehittämiseen.

- Saimme vahvistusta näkemyksillemme siitä, mikä mallissa toimii. Lisäksi saimme tarpeellisia kriittisiä näkökulmia tulevaan kehittämistyöhön, jossa pohdimme muun muassa mallin laajentamista kaikkien suomalaisten kuntien ulottuville, Custódio toteaa.

Hyvän mitta -hanke sai alkunsa reilu vuosi sitten, kun Me-säätiö, Sitra, Veikkaus, STEA, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ARVO ryhtyivät selvittämään, millaisia vaikutuksia erilaiset yhteiskunnalliset toimijat, yritykset ja järjestöt todellisuudessa saavat aikaiseksi. Näiden toimijoiden työn vaikutukset yhteiskuntaamme on kyettävä mittaamaan, jotta voimme pysyä yhtenä maailman parhaista maista. Tästä syystä Hyvän mitta -hanke kokosi ensimmäistä kertaa yhteen tärkeimmät yhteiskunnallista hyvää edistävät rahoittajatahot arvioimaan resurssien vaikuttavaa käyttöä.

- Olemme iloisia, että saimme UNICEFin kaltaisen kansainvälisen ja lapsen oikeuksia innovatiivisesti edistävän toimijan mukaan Hyvän mitan ensimmäiseen vaiheeseen. UNICEFilla on keskeinen rooli vaikuttavien paikallisten mallien rakentamisessa ja skaalaamisessa tulevaisuudessa, sanoo hankkeen koordinaattori Kimmo J. Lipponen, ARVOn toimitusjohtaja.

Lisätietoa

Hyvän mitta -hankkeen arviointiraportti Lapsiystävällinen kunta -mallista
Lue lisää Hyvän mitta -hankkeesta
Lue lisää UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallista

Kuule UNICEFin toiminnasta ja tilaa Unicefin uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme kuulet säännöllisesti missä liikumme ja kuinka autamme maailmalla? Uutiskirje ilmestyy noin 1–2 kertaa kuukaudessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.