Hoppa till innehållet

Lämna efter dig en ljusare framtid

Beställ en kostnadsfri testamentsguide
Ett brinnande ljus som tänder ett annat ljus. Bakgrunden är blå.

Som testamentsgivare kan du förändra ett barns liv

Förutom dina närstående kan du i ditt testamente komma ihåg också världens barn. Det kan förandra ett barns liv.

Testamentsgåvan kan vara liten eller stor. Varje testamentsgåva kan förandra ett barns liv. Beställ en kostnadsfri guide och bekanta dig med den hemma i lugn och ro.

Beställ en kostnadsfri testamentsguide

Jag vill få handboken per

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Detta fält kan inte lämnas tomt.

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen.

Så här kan din testamentsgåva förändra ett barns liv

UNICEF har världens viktigaste arbete: att bygga en bättre framtid för världens 2,2 miljarder barn. Det är en uppgift som var och en av oss kan hjälpa till med.

Vårt arbete bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter och sker helt och hållet med donationsmedel. Med hjälp av testamentsgåvor kan vårt långsiktiga arbete för barnen fortsätta också i framtiden.

Det här gör UNICEF med hjälp av din testamentsgåva

• sörjer för barns och mammors hälsa
• vaccinerar barn mot livshotande sjukdomar
• ser till att både flickor och pojkar får gå i skola
• ordnar med rent vatten och ordentliga toaletter för barn
• skyddar barn mot att bli utnyttjade
• hjälper på katastrofdrabbade områden
• löser strukturella problem som gäller barn

År 2023 användes 76 cent av varje donerad euro till att hjälpa barn världen över. Kostnaderna var 24% och de inkluderar utförandet av insamlingarna och de nödvändiga stödfunktionerna.

Mormor och son kramas

10 andledningar att upprätta ett testamente

Farfar läser en bok för sitt barnbarn.

Att testamentera en gåva är att bry sig

Helka Lukka och Hanna Katri Hetemäki

Nyttiga tips för att upprätta ett testamente

Farfar och barnbarn.

Mer information

Etiska principer för ansvarsfull kapitalanskaffning

Hur, varför och med vilken rätt? De etiska principerna för ansvarsfull kapitalanskaffning gäller också testamentsgåvor till UNICEF.

Vi har sammanställt svaren på de vanligaste frågorna om testamentsgåvor. Läs mer.

Praktiska tips till jurister

Hur upprättas ett testamente till välgörenhet? Fem tips till jurister när en klient vill komma ihåg UNICEF i sitt testamente.

Läs mer.

Organisationens ekonomi

Hur används min donation? UNICEFs långsiktiga arbete finansieras genom frivilliga donationer.

Läs mer om organisationens ekonomi.