Hoppa till innehållet

Tio anledningar att upprätta ett testamente

ett lyckligt barn går hand i hand med en vuxen

Visste du att varje myndig person gärna ska ha ett testamente? Vi gjorde upp en lista över tio anledningar till att skriva ett testamente.

 1. Du kan trygga framtiden för dem som står dig nära

  Med ett testamente berättar du hur och till vem du vill att dina tillgångar ska fördelas efter din död.

  Bröstarvingarna har alltid rätt till sin laglott, som är hälften av din egendom. Sedan är det upp till dig att bestämma hur resten av kvarlåtenskapen ska fördelas.

  Om du till exempel lever i ett samboförhållande och vill att din sambo ska ärva dig måste du skriva ett testamente.

 2. Du kan understöda ändamål som är viktiga för dig

  När du upprättar ett testamente säkerställer du att de ändamål som är viktiga för dig, får ditt stöd även i fortsättningen. Utöver dina nära kan du till exempel komma ihåg världens barn med en valbar del av dina tillgångar.

  Genom att testamentera en gåva till Finlands UNICEF är du med och skapar en ljusare framtid för barnen.

 3. Du berättar för de efterlevande hur du vill att dina tillgångar fördelas 

  Ett testamente är det enda sättet att garantera att din vilja sker efter din bortgång.

  Med hjälp av testamentet vet de efterlevande vad du vill att ska ske med ditt arv.

  Det sägs ofta att testamentet är upphovsmannens sista vilja. Bokstavligen är det dock inte så, för du kan alltid ändra ditt testamente och ett nytt testamente ogiltigförklarar alltid det gamla.

 4. Du kan avvärja onödiga gräl mellan dina arvingar

  När du anlitar en advokat vid upprättandet av ditt testamente undviker du tolkningstvister. Sådana kan till exempel uppstå p.g.a formfel vid upprättande av testamentet. 

 5. Du kan påverka arvsskattens storlek

  Finlands UNICEF är en allmännyttig organisation och behöver därför inte betala arvsskatt på testamenterade gåvor. Gåvorna går således oavkortat till att hjälpa världens barn.

 6. Om du varken har närmaste anhöriga eller testamente, tillfaller din egendom staten efter din död.

  Om du inte vill att ditt arv tillfaller staten, kan du med hjälp av ett testamente själv bestämma vem ditt arv ska tillfalla.

 7. Varje person ska gärna ha ett testamente eftersom man inte kan förutse vad som kommer att ske i livet.

  Det är klokt att se på upprättandet av ett testamente som en del av en aktiv livsplanering. Det är alltid aktuellt att skriva ett testamente och det lönar sig inte att skjuta upp det till framtiden. 

 8. Det är inte svårt att upprätta ett testamente

  Testamentet måste dock uppfylla vissa juridiska formaliteter för att vinna laga kraft. Därför rekommenderar vi att du upprättar testamentet tillsammans med en expert. 

  Du kan läsa mer om de juridiska formaliteterna som krävs, i Finlands UNICEFs kostnadsfria testamentsguide.

 9. Advokater och jurister hjälper dig att skriva testamentet

  Av Finlands UNICEF kan du vid behov få kontaktuppgifterna till en advokat som konfidentiellt och utan kostnad kan bistå dig vid upprättandet av testamentet om det inkluderar en gåva till Finlands UNICEF.  

 10. Genom att komma ihåg världens barn i ditt testamente är du med och skapar en bättre framtid.

  Med hjälp av gåvorna kan UNICEF ta hand om de mest utsatta barnens hälsa, näring, utbildning och skydd. Vårt mål är att skapa en bättre värld åt barnen. Tillsammans.

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI TESTAMENTSGUIDE