Unicef arbetar för att förändra barns liv

Vi ser till att barn får en bra start i livet, har tillgång till rent vatten, vaccinerar dem mot farliga sjukdomar, ser till att de går i skola, skyddar barn mot våld och bekämpar hiv-aids.

Ge en gåva

Stöd vårt arbete. Ge en gåva via nätbanken eller bli månadsgivare

Allmän information

Om du söker allmän information om UNICEFs arbete, finner du upplysningar även på UNICEF Sveriges sidor: www.unicef.se. De kan dock inte hjälpa med ärenden som berör gåvor eller övrig kundtjänst.

Allmän kundservice

unicef@unicef.fi, 09 584 501 (växel)

Skolor

Barn och unga har  möjlighet att hjälpa andra rent konkret bl.a. genom UNICEF-rundan och dagsverksinsamlingen. Samtidigt får de veta mera om sina egna rättigheter. För att underlätta fostrarens arbete producerar UNICEF ochså avgiftsfritt läromaterial i globalfostran. Mera information hittar du här (på finska).

Frivilliga

Information om Finlands UNICEFs frivilligverksamhet och infopaketet för frivilliga får du genom att kontakta Mia Granqvist mia.granqvist-salmi@unicef.fi eller genom att ringa numret 09 5845 0212 kl. 9.00–15.30.

Företag

Ditt företag kan delta i vårt arbete genom att stödja oss ekonomiskt eller genom att donera kompletterande kunskap inom t.ex. rättsligt kunnande, reklam eller kommunikation. Tilläggsuppgifter av Nina Vähäpassi, nina.vahapassi@unicef.fi eller telefonnumret 050-5056467

Tjänster för pressen och journalister

Informatör Kirsi Haru, kirsi.haru@unicef.fi, 040-766 6926

Lediga tjänster

Uppgifter om lediga tjänster hittar du på våra finskspråkiga webbsidor.

Övriga frågor

Sänd e-post till information@unicef.fi eller ring 09 584 501 (växel)