Vårt arbete

UNICEF är världens mest inflytelserika barnorganisation.

FN:s barnorganisation UNICEF har verksamhet i över 190 länder. Finlands UNICEF arbetar för att varje barns rättigheter tillgodoses, i hela världen. Barnens välmående är ett nödvändigt villkor för utveckling.

LÄS MER OM UNICEFS VERKSAMHET

Engagera dig

UNICEF arbetar för alla barns rättig­heter världen över. Din hjälp behövs nu. Ge pengar som går direkt till allt från långsiktigt arbete till katastrofinsatser. Du kan ge en gåva i din nätbank, med kort eller via telefonen.

Ge en engångsgåva

Genom en testamentsgåva hjälper du oss att fortsätta vårt arbete för barnets bästa. Varje gåva är värdefull, och det behövs inte ett stort belopp för att rädda livet på många barn.

Ge en testamentsgåva

Ska du fira födelsedag, bröllop eller någon annan bemärkelsedag? När du gör en bemärkelsedagsdonation kommer du även ihåg världens barn på din festdag.

Ge en bemärkelsedagsgåva

På flera orter runt om i Finland finns lokalt frivillig­grupper. Att engagera sig i frivilligarbete är ett fint sätt att stödja UNICEFs arbete, ett sätt som ger mycket glädje både åt dig själv och barn över hela världen.

Bli frivillig

UNICEF är världens mest uppskattade och kända barnorganisation. Vi samarbetar med företag för att barnets rätt till ett tryggt och gott liv ska bli verklighet. Välkommen med!

Bli samarbets­partner

UNICEF tillhandahåller skolmaterial för olika årskurser och vill engagera skolor att både undervisa om barns rättigheter och praktisera rättigheterna i det dagliga arbetet.

Beställ skol­material

UNICEFs modell Barnvänlig kommun

Är barnens röst redan hörd i din hemkommun? UNICEFs modell Barnvänlig kommun hjälper kommunerna att främja rättigheterna i synnerhet för de barn som är i den svagaste ställningen. Modellen når redan 50 procent av barnen som bor i Finland.

Läs mer