Unicef arbetar för att förändra barns liv

Vi ser till att barn får en bra start i livet, har tillgång till rent vatten, vaccinerar dem mot farliga sjukdomar, ser till att de går i skola, skyddar barn mot våld och bekämpar hiv-aids.

© UNICEF 2012/Haru

Ge en gåva

Stöd vårt arbete. Ge en gåva via nätbanken eller bli månadsgivare

Allmän information

Om du söker allmän information om UNICEFs arbete, finner du upplysningar även på UNICEF Sveriges sidor: www.unicef.se. De kan dock inte hjälpa med ärenden som berör gåvor eller övrig kundtjänst.

Allmän kundservice

unicef@unicef.fi, 09 584 501 (växel)

Skolor

Barn och unga har  möjlighet att hjälpa andra rent konkret bl.a. genom UNICEF-rundan och dagsverksinsamlingen. Samtidigt får de veta mera om sina egna rättigheter. För att underlätta fostrarens arbete producerar UNICEF ochså avgiftsfritt läromaterial i globalfostran. Mera information hittar du här (på finska).

Frivilliga

Information om Finlands UNICEFs frivilligverksamhet och infopaketet för frivilliga får du genom att kontakta Mia Granqvist mia.granqvist-salmi@unicef.fi eller genom att ringa numret 09 5845 0212 kl. 9.00–15.30.

Företag

Ditt företag kan delta i vårt arbete genom att stödja oss ekonomiskt eller genom att donera kompletterande kunskap inom t.ex. rättsligt kunnande, reklam eller kommunikation. Tilläggsuppgifter av Nina Vähäpassi, nina.vahapassi@unicef.fi eller telefonnumret 050-5056467

Tjänster för pressen och journalister

Informatör Kirsi Haru, kirsi.haru@unicef.fi, 040-766 6926

Lediga tjänster

Uppgifter om lediga tjänster hittar du på våra finskspråkiga webbsidor.

Övriga frågor

Sänd e-post till information@unicef.fi eller ring 09 584 501 (växel)