UNICEF är världens mest inflytelserika barnorganisation.

FN:s barnorganisation UNICEF har verksamhet i över 190 länder. Finlands UNICEF arbetar för att varje barns rättigheter tillgodoses, i hela världen. Barnens välmående är ett nödvändigt villkor för utveckling.