Hoppa till innehållet

Information om ekonomin

Flickan och pojken går till skolan med UNICEF-ryggsäckar på ryggen och håller varandra i händerna. Flickan tittar på kameran och pojken ler mot flickan.

Vårt arbete finansieras med frivilliga bidrag från vanliga människor, företag och olika länders regeringar. UNICEF får inte ekonomiskt stöd från FN.

År 2022 samlade Finlands UNICEF in sammanlagt 49,8 miljoner euro i gåvor.

Insamlingskostnader 2022

85 cent av varje euro som samlades in gick till UNICEFs arbete världen över, 3 cent till UNICEFs arbete i Finland, och 12 cent användes till kostnader för insamling och administration.

Kostnadernas andel

Kostnadsjämförelse med andra organisationer

År 2022 finansierade Utrikesministeriet det internationella UNICEF. Bidraget ingår inte i Finlands UNICEFs årsredovisning på grund av FN-organisationens särskilda ställning. Det är i huvudsak därför man inte direkt kan jämföra våra insamlingskostnader med andra organisationers kostnader.

Vi strävar efter att hålla våra kostnader så låga som möjligt

År 2022 användes 88 cent av varje donerad euro till att hjälpa barn världen över. Kostnaderna var 12% och de inkluderar utförandet av insamlingarna och de nödvändiga stödfunktionerna.

Lönerna åt Finlands UNICEFs personal är inräknade i de årliga kostnaderna på 12%.

Marknadsförings- och informationskostnaderna varierar beroende på kampanj och åtgärd, men de ingår i årskostnaderna på 12%. Det mest prisvärda och effektiva sättet att bidra är månadsgivandet.

En stor del av UNICEFs bistånd sker i form av experthjälp. För att vi ska lyckas hjälpa barnen krävs även en god administration. Information om våra internationella kostnader hittar du i vår internationella årsberättelse.

Hjälp enligt behov

Vår uppgift är att hjälpa de allra mest utsatta barnen och därför prioriterar vi de fattigaste länderna.

Största delen av pengarna kanaliseras till långsiktiga utvecklingsprogram i över 150 länder. Medlen fördelas enligt våra mål, baserat på bl.a. barndödlighet, bruttonationalprodukt och andelen barn i befolkningen. Dessutom avsätter vi en del av resurserna till stödfunktioner, såsom forskning.

Vårt arbete i Finland

År 2022 användes tre procent av Finlands UNICEFs intäkter till att bedriva påverkans- och informationsarbete i Finland. 

För att barns rättigheter ska uppfyllas både i vardagen och i politikernas beslut:

  • genomför och beställer vi utredningar
  • påverkar vi Finlands utvecklings- och barnpolitik
  • producerar vi informations- och undervisningsmaterial om barnets rättigheter
  • föreläser vi om barnets rättigheter

Så används pengarna

Pengarna går till att hjälpa de mest utsatta barnen. Med UNICEFs stöd får barnen hälsovård, skydd och möjlighet att gå i skola.

Vi hjälper undernärda barn

15 €          40 påsar jordnötskräm

20 €          Fem burkar näringsrik mjölk

30 €          1 000 påsar vitaminpulver

Vi hjälper barnen till skolan

12 €          Häften och pennor åt 10 barn

25 €          Skolväskor åt 10 barn

180 €        En komplett skolmateriallåda (school-in-a-box) för en klass

Vi bekämpar sjukdomar

5 €            25 doser poliovaccin

10 €          20 doser mässlingsvaccin

20 €          Tio myggnät som skyddar familjer mot malaria

Vi hjälper nödlidande barn

15 €          Rent vatten för 45 barn för ett år

43 €          En första hjälpen-förpackning till hälsocentraler och krisområden

2900 €      48 m² tält som kan vara en tillfällig skola eller hälsostation