Hoppa till innehållet

Tillgänglighet

Vi vill främja jämställdhet och jämlikhet även via vår webbplats även om lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s tillgänglighetsdirektiv inte förpliktar oss att ha en tillgänglig webbplats.

Främjandet av jämställdhet och jämlikhet är en central del av vår uppgift som FN:s barnorganisation, vilket innebär att vi upplever att det är speciellt viktigt att främja tillgängligheten på vår webbplats.

Denna tillgänglighetsutlåtelse gäller Finlands UNICEFs webbplats www.unicef.fi och innehållen vi publicerar på den. Vi publicerade tillgänglighetsutlåtelsen 21.6.2022. Den senaste versionen av unicef.fi publicerades samma dag.

Webbplatsens tillgänglighet

För tillfället uppfyller vår webbplats WCAG 2.1. riktlinjer för tillgänglighet huvudsakligen på A- och AA-nivå. Undantag är bilagor, infografer och videoinspelningar som publicerats.

Vi strävar i fortsättningen till att publicera alla innehåll på ett tillgängligt sätt.

Utvärdering av tillgängligheten

Vi har använt en tillgänglighetsanalys av unicef.fi utförd av mediebolaget Crasman Oy våren 2021 för utvärderingen av vår webbplats tillgänglighet. Under våren 2022 förbättrade vi vår webbplats utgående från analysen och vi kommer snart att göra en ny tillgänglighetsanalys av vår webbplats.

Respons och kontaktuppgifter

Ifall du har ett utvecklingsförslag eller lade märke till brister i tillgängligheten av vår webbplats, ber vi dig vänligen berätta om det för oss via feedbackblanketten eller per e-post till [email protected]. Vi gör vårt bästa för att svara så snart som möjligt.