Hoppa till innehållet

Finlands UNICEFs dataskyddsbeskrivning

Givarnas förtroende är ytterst viktigt för oss och vi tar skyldigheterna i förordningen på allvar. Dina uppgifter är trygga hos oss.

Största delen av personuppgifterna som samlas hos oss är relaterade till donationer. Oberoende av om du är månadsgivare, om du köpt en UNICEF-gåva eller testamenterat en gåva till UNICEF behöver vi först och främst dina kontaktuppgifter för att kunna fullgöra din gåva, men även för att vi ska kunna berätta för dig om gåvan och UNICEFs arbete. 

Den registeransvarigas kontaktuppgifter

Finlands UNICEF rf (i fortsättningen UNICEF):

Finlands UNICEF
Brädgårdsgatan 6
00580 Helsingfors

tfn. 09 584501

Kontakta vår kundservice ([email protected]) om du undrar över något som har med personuppgifter att göra.

Vilka uppgifter samlar vi  in och behandlar?

I allmänhet får vi personuppgifterna direkt av dig, när du gör en donation eller kontaktar oss i något annat ärende. Dessutom skaffar vi personuppgifter av våra samarbetspartners som erbjuder personuppgifter och uppdatering av dem. Uppdateringen av registret via Befolkningsregistercentralen är vår viktigaste åtgärd. När du använder vår webbplats eller våra applikationer samlar vi in information som kan räknas som personuppgifter. Sådana uppgifter länkas inte till uppgifterna i vårt kundregister. Från din gåvohistoria kan vi med statistiska metoder skapa information som kan ses som personuppgifter.

 • Uppgifter som kunden själv ger oss
  • Uppgifter för identifiering, t.ex. namn
  • Kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress
  • Faktureringsuppgifter och information om betalmedel
  • Organisationsinformation, t.ex. om företag eller skola
  • Tillstånd till eller förbud mot kontakttagningar
  • Personifierande uppgifter som kunden själv ger oss, t.ex. via kundenkäter
  • I fråga om UNICEF-gåvan även gåvomottagarens uppgifter
 • Uppgifter som bildas vid en donation eller användandet av någon annan av våra tjänster
  • Webbhistorik
  • Dataterminalens identifieringsuppgifter
  • Händelser i webbutiken, t.ex. tillägg i varukorgen och donationer
 • Uppgifter som härleds ur gåvohistoriken
  • Segmentering och gåvoproduktsrekommendation
  • Tidpunkten för kundserviceåtgärder

Finlands UNICEF samlar inte i regel in uppgifter om omyndiga personer. I vissa fall har dock föräldrar eller någon annan släktning gjort en donation i barnets namn. I sådana fall vet vi inte om att personen är omyndig. Saken kommer vanligtvis fram när vi uppdaterar vårt kundregister eller när föräldrarna kontaktar oss. I samtliga fall raderar vi omedelbart den minderåriga personens uppgifter.  

Till vilka ändamål används mina uppgifter?

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • för att behandla, arkivera och redovisa gåvorna
 • för att upprätthålla kundrelationen
 • för att utveckla kundupplevelsen och -servicen
 • för att producera bättre och personligare innehåll och marknadsföring
 • för att kunna rikta relevant innehåll
 • för att utveckla UNICEFs interna verksamhet
 • för statistikföring och för att kunna leda verksamheten
 • för att förhindra missbruk

Vi använder dina personuppgifter till exempel för att kunna administrera din gåva. Vi vill också berätta för dig om UNICEFs arbete till förmån för världens barn och vilka resultat som uppnåtts med ditt stöd. Därför skickar vi dig material som berättar om vårt arbete.

Vi samlar även uppgifter om kontakttagningar och donationshistoria i vårt kundregister för att vi ska kunna betjäna våra givare så väl som möjligt. Vi strävar alltid efter att kontakta våra givare i viktiga ärenden och inte i onödan. Här får vi hjälp av bl.a. statistiska analyser och marknadsföringsautomation. Med hjälp av s.k. profilering kan vi uppskatta saker gällande dina personliga intressen och ditt beteende. Vi tar inte automatiska beslut som skulle kunna ha rättsliga följder, utan profileringen märks främst i vem vi riktar vår marknadsföring till, till exempel när vi ber om en gåva.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Endast UNICEFs personal eller våra tjänsteleverantörer har tillgång till systemen vi använder. Dessa tjänsteleverantörer är leverantörer för våra kundsystem eller vår webbplattform. Vår personal är utbildad i att behandla uppgifterna korrekt och det krävs en lösenordsverifiering för att få tillgång till kunduppgifterna.

I vissa fall överför vi personuppgifter till en tredje part t.ex. när personuppgifterna ska uppdateras eller analyseras för olika försändelser eller annan marknadsföring. I dessa fall har vi ett avtal med tjänsteleverantören, där kraven i lagstiftningen och EU:s dataskyddsförordning tagits i beaktande. Självklart har tjänsteleverantörerna inte rätt att använda uppgifterna till sina egna ändamål eller ge dem vidare.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi följer principerna i EU:s dataskyddsförordning när det gäller bevarandet av uppgifter. Det betyder att personuppgifterna bara bevaras så länge de behövs för att vi ska kunna administrera våra tjänster eller så länge de behövs för de centrala ändamålen i vår verksamhet. Ett sådant ändamål kan till exempel vara att vi ska kunna skicka respons till dig som givare eller att vi ska kunna skicka nya insamlingsbrev åt dig. Uppbevaringstiderna varierar beroende på gåvoprodukt och kundgrupp.

Vad har du för rättigheter?

Dataskyddsförordningen stärker dina rättigheter att påverka hur dina personuppgifter behandlas. Om du skickar in en förfrågan till oss behandlar vi den i regel inom 30 dagar. Du kan lämna in en förfrågan genom att ta kontakt med vår kundtjänst.

Dina rättigheter är följande:

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi sparat om dig. Om du kontaktar vår kundtjänst kan vi efter att vi säkerställt din identitet skicka dig en rapport över vilka personuppgifter vi sparat om dig.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du märker att det saknas något eller att uppgifterna om dig är felaktiga, kan du kontakta vår kundtjänst och be oss korrigera felen.

Du har rätt att be oss radera personuppgifterna vi sparat om dig eller begränsa användningen av dem. Behandlingen av personuppgifterna kan basera sig på ett avtal, den registeransvarigas berättigade intresse eller ditt samtycke. Om du ber oss radera dina personuppgifter gör vi det genom anonymisering. Det betyder att vi tar bort dina personuppgifter ur våra system och att det efter det inte går att identifiera dig mera. Det betyder också att informationen som vi sparat för statistik och för verksamhetens utveckling, inte längre går att kopplas ihop med dig.

Om dina kontaktuppgifter helt tas bort ur registret, finns det risk för att vi köper dina uppgifter på nytt i direktmarknadsföringssyfte. Om du alltså inte vill få post av oss eller vill att vi tar kontakt med dig är det säkraste sättet att låta dina kontaktuppgifter vara kvar i vårt kundregister och koppla ett kontaktförbud till uppgifterna.  

Hur ser jag vilka uppgifter jag gett till er?

Om du vill veta vilka personuppgifter vi sparat om dig kan du kontakta vår kundtjänst och när vi fastställt din identitet skickar vi dig en rapport över personuppgifterna vi sparat om dig.

Cookies och övrig spårning

Vi använder oss av cookies för att få en bild av hur besökarna använder vår hemsida och för att förbättra vår service. Vi sparar till exempel information om antalet sessioner på olika ämnessidor och antalet nedladdade filer. Vi kan dock inte dra slutsatser om vem du är eller var du bor på basis av informationen. Den insamlade informationen används som hjälp när vi vidareutvecklar våra webbtjänster. Vi använder till exempel Googles kostnadsfria Analytics-verktyg för att samla in information. Mera information om cookies hittar du till exempel på Tieke Ry:s sida (på finska).

Vi tar hjälp av både förstaparts-cookies (t.ex. Google Analytics cookies) och tredjeparts-cookies, (t. ex. DoubleClick-cookies) för att förmedla information, optimera och visa reklam när någon besökt vår hemsida. Det betyder att om du besökt vår hemsida är det sannolikare att du ser UNICEF-reklamer på andra sidor.

Om du vill hindra Google Analytics-spårning kan du göra det via inställningarna i din webbläsare eller genom att installera ett tilläggsprogram i din webbläsare som blockerar Google Analytics-spårningen. Det lönar sig dock att komma ihåg att det går att följa hur du rör dig på Internet även om du gör det ovannämnda. Genom att blockera cookies gör du däremot vårt arbete svårare.

Ändringar i dataskyddspraxis

Vi strävar efter att utveckla våra tjänster och erbjuda nya sätt att donera på och vara med i UNICEFs arbete. Av detta följer att det kan ske förändringar i hur vi lagrar och använder personuppgifter. Då uppdaterar vi vår dataskyddspraxis. Även förändringar i lagstiftningen kan resultera i ett behov av att ändra vår praxis eller delar av den.

Vi informerar våra kunder om betydande förändringar skilt per e-post, brev, i våra publikationer eller andra lämpliga sätt.

Funderar du över något?

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter eller hur vi lagrar dem kan du alltid kontakta oss per telefon på numret 09 584 501 eller per e-post på adressen [email protected].

Senast uppdaterad 21.1.2021