Hoppa till innehållet

Insamlingstillstånd

Insamlingstillstånd på Åland

Dnr

ÅLR 2021/9131

Sökande

Finlands UNICEF-förening r.f.

Giltighetstid och –område

Tillståndet gäller för tiden 1.1–31.12.2022 landskapet Åland.

Syfte

Till förmån för föreningens verksamhet i utvecklingsländerna. 

Insamlingssätt

Genom tryckalster, brev, post, radio, telefon, internet, sociala medier och television. Medel kan inbetalas till föreningens bankkonton i alla finska banker.

Insamlingstillståndet för hela Finland (förutom Åland)

För globala arbete till förmån för barn:

Finlands UNICEF rf/Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2020/798. UNICEF använder medlen för sitt globala arbete till förmån för barn 20XX–20XX.

Suomen UNICEF ry/Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2020/798. UNICEF käyttää varat maailmanlaajuiseen työhönsä lasten auttamiseksi 20XX–20XX.

För att hjälpa barn i katastrofsituationer:

Finlands UNICEF rf/Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2020/798 hela landet. UNICEF använder medlen för att hjälpa barn i katastrofsituationer 20XX–20XX.

Suomen UNICEF ry/Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2020/798. UNICEF käyttää varat lasten auttamiseksi hätätilanteissa 20XX–20XX.

Kun kohteena on oma nimikko-ohjelmamme tai varat kohdistetaan tiettyyn kohteeseen, loppuosa korvataan ko. tiedolla.
 
Ahvenanmaalla on oma keräyslupa, jota käytetään paikallisissa keräyksissä.
 
Tarkemmat tiedot keräysluvasta alla.

Mottagare av penninginsamlingen

Suomen UNICEF ry

Tillstånd till insamlingen är beviljad av

Polisstyrelsen

Tillståndets nummer

RA/2020/798, tillståndet beviljat 30.6.2020

Användning av insamlade medel (på finska)

Rahankeräyksellä kerättävät varat käytetään UNICEFin maailmanlaajuisten ohjelmien toteuttamiseeen. Ohjelmilla pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle koulutus, terveys ja suojelu.

Maailmanlaajuisia kehitysohjelmia toteutetaan yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Ohjelmilla kehitetään maiden omaa kapasiteettia huolehtia maidensa lapsista, mm. kehitetään lainsäädäntöä, koulutetaan vastuuhenkilöitä ja tuetaan materiaalisesti.
UNICEFin kotimaisten ohjelmien toteuttamiseen. Kotimaisissa ohjelmissa tavoitteena on edistää Suomessa elävien lasten oikeuksia. Työn painopisteet ovat 1) suomalaisten kuntien kanssa tehtävä yhteistyö ja 2) suomalaiseen kasvatus- ja koulutustoimintaan vaikuttaminen (vaikuttamistyö).

Kotimaiset ohjelmat ovat pääasiallisesti Suomen UNICEFin itsensä vetämiä ohjelmia tai yhteistyöhankkeita, joissa Suomen UNICEF on mukana. Varat käytetään UNICEFin maailmanlaajuisten ohjelmien toteuttamiseen yhdistyksen ja pääjärjestön yhdessä sopimalla tavalla, ja Suomen UNICEF ry:n vuosikokous hyväksyy kotimaisten ohjelmien toteuttamisen.

Verkställningsområde

Hela Finland förutom Åland.

Insamlingskonton

FI15 1529 3000 0000 87, NDEAFIHH
FI56 8000 1400 3000 01, DABAFIHH
FI83 5721 3210 0003 12, OKOYFIHH
FI48 4055 2550 0057 24, HELSFIHH
FI12 3131 1000 3177 62, HANDFIHH
FI07 6601 0004 0508 45, AABAFI22