Hoppa till innehållet

Vårt arbete i Finland

Två pojkar sitter framför byggnaden och ler.

Vi hjälper finländska myndigheter och beslutsfattare att främja i synnerhet de mest utsatta barnens rättigheter och välmående.

Vårt påverkansarbete i Finland har två tyngdpunkter:

 1. Verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun
 2. Barnets rättigheter i Finlands utvecklingspolitik

Vårt arbete bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter. När barnets rättigheter uppfylls kan barnen utvecklas till sin fulla potential och de får vara skyddade mot diskriminering. Till barnets rättigheter hör också att barnets bästa bör beaktas inom beslutsfattandet och att barnets åsikter ska respekteras i alla frågor som rör barnet.

UNICEFs modell Barnvänlig kommun

När det gäller förverkligandet av de mest utsatta barnens rättigheter förekommer det brister även i Finland. Barnen i fråga är till exempel barn från olika slags minoriteter och barn som växer upp i fattiga familjer. En stor del av besluten som berör dessa barns vardag fattas i kommunerna.

UNICEFs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun är ett verktyg som hjälper kommunen garantera att barnets rättigheter förverkligas så bra som möjligt i varje barns vardag. Med hjälp av modellen kan kommunen analysera vilka som är de största problemen i de utsatta barnens liv och förbättra barnens liv på ett hållbart sätt.

I en barnvänlig kommun strävar man efter att

 • varje barn ska få känna sig värdefullt
 • varje barn ska få vara tryggt
 • varje barn ska få ha en hobby
 • varje barn ska ha vänner och en trygg vuxen
 • varje barn ska få sin röst hörd
 • varje barn ska beaktas i beslutsfattandet.

Efter välgjort utvecklingsarbete får kommunen UNICEFs utmärkelse En barnvänlig kommun. Arbetet för barnen fortsätter även efter utmärkelsen.

47 finländska kommuner är redan med i verksamhetsmodellen och den når över hälften av de barn som bor i Finland.

Verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter och den internationella Child Friendly Cities -modellen

Barnets rättigheter förverkligas i Finlands utvecklingspolitik

Vi jobbar med att stärka barnets rättigheter i Finlands utvecklingssamarbete och i övrig utvecklingspolitik. Vi jobbar i synnerhet för att Finland ska främja följande områden i utvecklingsländerna​

 • högklassig, jämlik och inkluderande utbildning ​
 • anpassning till klimatförändringen och begränsning av den ​
 • uppmärksammandet av barn i nödsituationer
 • varje barns rätt till rent vatten och sanitet
 • utnyttjandet av innovationer för att främja barnets rättigheter
 • barnets rättigheter i företagsverksamheten

Dessutom bedriver vi påverkansarbete för att den finska statens finansiering av UNICEF skall öka.