Hoppa till innehållet

Ansvarsfull kapitalanskaffning hos Finlands UNICEF

Alla som kommer ihåg Finlands UNICEF i sitt testamente hjälper till att bygga en bättre framtid för barn.

Med hjälp av gåvorna tar vi hand om de mest utsatta barnens hälsa, näring, utbildning och skydd runt om i världen. På den här sidan får du mer information om de etiska principerna som Finlands UNICEF följer när det gäller testamentsgåvor.

När det gäller testamentsgåvor innebär de etiska principerna konkret bland annat att vi respekterar varje testamentsgivares egen, fria vilja och att beslutet är personligt. Vi för fram möjligheten att ge en testamentsgåva till Finlands UNICEF, men det är helt och hållet testamentsgivarens eget beslut att testamentera en gåva.

Vad innebär det i praktiken att testamentera en gåva till UNICEF? 

Testamentet måste uppfylla vissa juridiska formaliteter för att vinna laga kraft. UNICEF har inga egna experter som kan vägleda i att skriva testamentet, men vi råder alltid att upprätta testamentet tillsammans med en expert.

Den som överväger en testamentsgåva kan be om kontaktuppgifter till en advokat av oss. Advokaten hjälper med att upprätta ett testamente i grundform och normal omfattning, konfidentiellt och kostnadsfritt. De här advokaterna hjälper UNICEFs testamentsgivare att upprätta ett testamente kostnadsfritt och helt på frivillig basis. 

Hur ser vi till att den som upprättar ett testamente har förstått vad det innebär att ge en gåva till UNICEF? 

UNICEF vill agera mycket ansvarsfullt när det gäller alla donationer.  När någon kontaktar oss om ett testamente, gör vi vårt bästa för att se till att den som överväger att testamentera en gåva förstår vad testamentsgåvan går ut på. 

Dessutom rekommenderar vi alltid att ta hjälp av en expert för att upprätta ett testamente. En advokat ser till att testamentet säkert uppfyller alla formaliteter, men strävar också efter att säkerställa att testamentsgivaren skriver testamentet med fullt förstånd och av sin egen fria vilja. 

Hur marknadsför UNICEF testamentering av gåvor? 

Att testamentera en gåva är ett sätt att stöda UNICEFs arbete för de mest utsatta barnen vid sidan av andra sätt att donera. Vi berättar för finländarna om möjligheten att testamentera gåvor med hjälp av marknadsföringskommunikation, till exempel genom kampanjer i olika medier och genom att ordna evenemang. I vår marknadsföring av testamentsgåvor erbjuder vi främst möjligheten att  beställa vår testamentsguide, som ger dig mer information. Vi kommunicerar också om möjligheten att testamentera en gåva till dem som stöder vårt arbete till exempel genom direkt marknadsföring och telefonmarknadsföring.

Vår målgrupp är alla myndiga finländare som kan vara intresserade av att komma ihåg de mest utsatta barnen i sitt testamente. Vi försöker dock undvika att kommunicera om testamentsgåvor till de allra äldsta åldersgrupperna, och vi utesluter över 75-åringar ur målgruppen för vår marknadsföring när det är möjligt.

Tar Finlands UNICEF ställning till storleken på egendomen som testamenteras?

Finlands UNICEF tar aldrig ställning till hur stor andel som testamenteras i gåva. Vi uppmuntrar testamentsgivare att själva fundera på vilka aktörer de vill komma ihåg i sitt testamente och med hur stor andel av sina tillgångar. Det är alltså möjligt att i testamentet komma ihåg till exempel Finlands UNICEF med en andel enligt testamentsgivarens vilja.

UNICEF har inte ställt upp någon minimigräns för beloppet på testamentsgåvan, utan varje donation är viktig. 

Hur stor del av de testamenterade medlen går i slutändan till att främja barnens rättigheter? 

UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga donationer, och av medlen som samlas i Finland är 94 procent donationer av privatpersoner. Därför är transparens och en effektiv användning av medlen av största vikt. Därmed är våra ekonomiska siffror alltid offentliga och tillgängliga för alla.  

År 2022 samlade Finlands UNICEF 49,8 miljoner euro i medel för att hjälpa de mest utsatta barnen. Den totala avkastningen var rekordstor på grund av kriget i Ukraina. Hela 88 procent av medlen gick till att hjälpa barn runt om i världen, och 12 procent av medlen användes för att skaffa och administrera nya givare och donationer.  

Vilka lagar reglerar testamentsgåvor?

Finlands UNICEF följer i sin medelanskaffning internationella UNICEFs principer för etisk medelanskaffning, finsk lagstiftning och annan god praxis och rekommendationer som styr sektorn i Finland. De viktigaste lagarna som styr medelanskaffning i vårt land är lagen om penninginsamlingar, konsumentskyddslagen, dataskyddsförordningen och dataskyddslagen som kompletterar förordningen. Att testamentera en gåva regleras av ärvdabalken. 

Vi behandlar testamentsgivarnas uppgifter konfidentiellt. Som testamentsgivare kan du kontrollera dina uppgifter om du vill. Dataskyddsbeskrivningen finns till påseende på webbplatsen. 

Finlands UNICEF rapporterar om insamlingskostnaderna och användningen av medel i enlighet med internationella och nationella bokslutsstandarder i samband med årsberättelsen samt enligt kraven i lagen om penninginsamlingar till polisförvaltningen. Rapportuppgifterna är offentliga.