Hoppa till innehållet

Fem saker att tänka på när man upprättar ett testamente

Vi har sammanställt praktiska tips för en jurist när någon vill komma ihåg UNICEF i sitt testamente.

Fint, du har förmodligen träffat någon som planerar att testamentera en gåva till UNICEF. Eller kanske överväger du det själv.

Det är en fantastisk sak, för genom att komma ihåg Finlands UNICEF är testamentsgivaren med om att bygga en bättre framtid för kommande generationer. UNICEF hjälper de mest utsatta barnen att få utbildning, hälso- och sjukvård och skydd.

Barnens välfärd är en förutsättning för utveckling över hela världen.

Vi hoppas att de följande fem tipsen ska hjälpa dig att uppfylla testamentsgivarens önskemål.

1. Testamentstagaren ska vara Finlands UNICEF rf.

Enbart ”UNICEF” kan orsaka förvirring kring vilken instans inom UNICEFs omfattande internationella organisation tillgångarna är avsedda att testamenteras till.

2. Undvik bestämmelser om vilken UNICEF-verksamhet eller geografisk plats medlen i testamentsgåvan ska gå till.

Sådana bestämmelser kan vara omöjliga eller svåra att följa. Att följa bestämmelserna kan också orsaka oväntade kostnader som kan sluka en orimligt stor del av de medel som testamenteras.

Om UNICEF har rätt att avgöra fritt hur medlen ska användas, går de till förmån för de barn som just då är mest i behov av hjälp.

Om du eller testamentsgivaren har frågor om det här, hjälper vår testamentsexpert gärna. Du hittar kontaktuppgifterna i slutet av sidan.

3. Av praktiska skäl kan vi som regel inte ta emot enbart varudonationer.

Vanligt bohag har inte i dagens läge sådant penningvärde som överstiger kostnaderna för försäljning.

Hemmets lösöre är alltså ofta till mycket större glädje för närstående och släktingar på grund av sitt affektionsvärde.

Naturligtvis kan vissa enskilda föremål ha ett klart större penningvärde än vad det kostar att sälja dem. Då kan vi omvandla dem till pengar och styra medlen till att hjälpa världens barn.

4. Det viktiga är att testamentsgivarens yttersta syfte att hjälpa världens barn uppfylls.

Vi är tacksamma mot alla som på ett eller annat sätt vill stödja vårt arbete. Vi ber dig dock att beakta de praktiska frågorna som nämns i den här anvisningen.  

Vi förstår också att testamentsgivarnas motiv och syften kan variera.

Om det behövs kan testamentsgivaren hänvisas att ännu diskutera saken med UNICEF eller att till exempel skriva in i testamentet en sekundär mottagare av testamentsgåvan så att testamentsgivarens yttersta vilja uppfylls också i händelse att UNICEF inte kan ta emot testamentsgåvan.

5. Vi vill gärna höra av dem som upprättar ett testamente så att vi kan betjäna dem på bästa möjliga sätt.

Det är viktigt för oss att kunna tacka och erbjuda bästa möjliga betjäning åt dem som stöder oss. Vi är alltså glada om vi får höra om testamentsgåvor. 

Vänligen förmedla den här önskan också åt den som upprättar ett testamente. Vi tror att testamentsgivarens vilja då också uppfylls på bästa sätt.

UNICEF är världens mest inflytelserika barnorganisation. Vårt arbete bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionens viktigaste mål är att garantera grundläggande rättigheter för varje barn: hälsa, utbildning, jämlikhet och trygghet. Tillsammans med våra samarbetspartner är vi verksamma i över 190 länder.

UNICEF får alla sina medel genom frivilliga donationer av vanliga människor, företag och regeringar i olika länder. Testamentsgåvor utgör en viktig del av finansieringen av organisationens verksamhet för barn.