Päivätyökeräys eli taksvärkki

Päivän hyvä työ - laadukasta koulunkäyntiä lapsille ja nuorille Malawissa

Ilmoittaudu PäivätyökeräykseenTyönantajalle

Päivätyökeräyksen ohjeet

 1. Viimeistään kuukausi ennen keräyspäivää

  Keräyspäivä on koulun vapaasti päätettävissä ja osallistuminen on maksutonta. Suosittelemme keräyssummaksi 20 €/oppilas, mutta koulu voi vapaasti päättää yhteisen keräyssumman.

  Ilmoittautukaa mukaan viimeistään kuukausi ennen taksvärkkipäivää nettilomakkeella tai p. 09 584 501. Saatte materiaalit Päivätyökeräyksen järjestämiseen kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta.
  Saatte postitse ja sähköisesti kaiken tapahtuman järjestämiseen tarvittavan julisteista järjestämis- ja tilitysohjeisiin, valmiiseen tapahtumainfoon ja oppituntitehtäviin.

  UNICEFin päivätyökeräyksen tekevät oppilaat ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö Ifin kautta.

  Työnantajan ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä eikä sosiaaliturvamaksuja päivätyön palkasta.

  Vinkkejä taksvärkkityön toteuttamiseen!

  Työ voi olla kotona, naapurissa tai sukulaisella tehtäviä pihatöitä, kotitöitä, lasten tai lemmikkien hoitoa. Kysykää työtä lähialueen yrityksistä tai yhdistyksistä. Lähikaupassa tai toimistossa voi tehdä avustavia tehtäviä, kuten kaupan tuotteiden hyllytystä tai postituksissa avustamista.

  Päivätyökeräys voi myös olla koko koulun tapahtuma, kuten konsertti, disko tai myyjäiset, joiden tuotto lahjoitetaan UNICEFille. Luokka tai koulu voi myös sopia yhteisen projektin, kuten siivousurakan, suorittamisesta kunnalle, yhdistykselle tai yritykselle.
  Voit myös maalata taideteoksen ja myydä sen lähipiirissäsi. Taksvärkki on hyvä tilaisuus tutustua työhön, joka on oikeasti kiinnostava. Taksvärkkipäivän työ voi myös olla portti seuraavaan kesätyöpaikkaan!
   
  Katsokaa yhdessä rap-artisti Cledoksen videolta parhaat vinkit työnhakuun. Video löytyy koulun sähköisestä materiaalipankista. Kopioikaa kaikille osallistujille työlomakkeet ja jakakaa ne ennen taksvärkkipäivää.
 2. Päivätyökeräyspäivänä

  Oppilas tekee päivän työn ja työnantaja maksaa lupaamansa palkan.

  Oppilas antaa esitäytetyn työlomakkeen työnantajalle, joka allekirjoittaa tai leimaa lomakkeen alaosan työpäivän lopuksi.
  Työnantaja maksaa palkan joko käteisenä tai verkkomaksuna UNICEFin tilille (suositeltu päiväpalkka 20€). Palkanmaksu onnistuu kätevästi tämän sivun yläreunan valikosta kohdasta ”Työnantajalle”. Lomakkeen yläosa jää työnantajalle kuitiksi maksusta.

 3. Päivätyökeräyspäivän jälkeen

  Opettajat ja oppilaat saavat ansaitsemansa kiitoksen.


  Koulu löytää käteisen tilitysohjeet materiaalipankkinsa tilisiirtolomakkeesta. Tapahtumaan ilmoittautuneiden koulujen materiaalipankit löytyvät tämän sivun yläreunan valikosta kohdasta ”Koulusi materiaalipankki”. Viitenumerokyselyt tarvittaessa p. 09 584 50 282.


  Koulunne keräystuloksen saatte sähköpostitse noin kahden kuukauden kuluttua päivätyökeräyksestä. Katsokaa myös UNICEFin kiitosvideo koulunne materiaalipankista.
  Lukukauden lopuksi saatte julisteet, joissa kerrotaan tarkemmin, mitä lahjoituksilla on saatu aikaan.

Keräyskohde

Malawissa 70 % perheistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Hyvä peruskoulu ja laadukas oppiminen ovat avaimia pysyvään muutokseen ja parempaan tulevaisuuteen.

Hyvä ja turvallinen koulunkäynti on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus. Päivätyökeräyksen tuotot ohjataan tänä lukuvuonna UNICEFin koulutus- ja lastensuojelutyöhön tässä yhdessä maailman köyhimmistä maista.

Lue lisää UNICEFin työstä Malawissa

Kerättyjen varojen avulla UNICEF puolustaa nuorten oikeuksia Malawissa

Päivätyökeräyksen tuotoilla tehdään paljon hyvää

UNICEF edistää lasten ja nuorten hyvää ja turvallista koulunkäyntiä Malawissa monin tavoin. Lapsiystävällisessä koulussa on riittävästi koulutarvikkeita, ammattitaitoisia opettajia ja oppilaskunta, joka pääsee vaikuttamaan koulunsa asioihin. Jotta jokainen lapsi ja nuori sukupuolesta tai perhetaustasta riippumatta saisi käydä koulua, jossa on hyvä olla ja oppia, tarvitaan pitkäjänteistä vaikuttamistyötä.

 

Lisää alakouluja Malawiin

Malawissa yksi koulunkäynnin haasteista on, että kouluja ei yksinkertaisesti riitä kaikille lapsille. Tilanteen korjaamiseksi maahan rakennettiin vuonna 2018 UNICEFin tuella 201 uutta alakoulua!

Opettajaopiskelijoille uutta ammattitaitoa

Vuonna 2018 kaikissa Malawin opettajainkoulutuslaitoksissa otettiin käyttöön UNICEFin tuella uudistettu opetusohjelma.

Vaikuttamistyötä ja lakimuutoksia

UNICEF tekee asiantuntijana Malawissa vaikuttamistyötä, jotta päättäjät nostavat koulutuskysymykset tärkeään asemaan. UNICEF työskentelee myös sen eteen, että lapsen oikeuksia edistävät lakimuutokset ja uudistukset tulevat täytäntöön ihmisten arjessa.

Oppilaat mukaan koulujen päätöksentekoon

Vuoden 2018 aikana 499 uutta koulua Malawissa sai oppilasneuvoston. Nyt oppilaat pääsevät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin sekä tuomaan esille epäkohtia.

Katso UNICEFin päivätyökeräyksen videot

Videoilla UNICEFin päivätyökeräyksen 2019-2020 suojelija, rap-artisti Cledos, tsemppaa oppilaita Suomessa työnhakuun ja kertoo, miksi osallistuminen tärkeää. Malawissa kuvatuilla videolla 14-vuotias Hawa kertoo koulunsa oppilaskunnan hallituksen toiminnasta.

Katsokaa videot yhdessä luokissa tai koko koulun tilaisuudessa!

Cledos tsemppaa oppilaita ja kertoo, miksi taksvärkkipäivänä kannattaa olla TÖIS!

Cledos kiittää oppilaita osallistumisesta.

Hawa muuttaa maailmaa

Malawilainen Hawa kehittää kouluaan oppilasneuvoston jäsenenä. Oppilasneuvostotoiminta on osa UNICEFin Safe Schools -projektia, jossa kouluista tehdään hyviä ja turvallisia jokaiselle lapselle.

Päivätyökeräyskisa

Lukuvuonna 2019–2020 UNICEFin Päivätyökeräyksen järjestäneet koulut pääsevät osallistumaan laatuaan kaikkien aikojen ensimmäiseen Päivätyökeräyskisaan, jossa kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan rap-artisti Cledoksen vierailu kahdelle voittajakoululle.

Ilmoittautuminen

Ilmoita koulusi syksyn kisaan 31.12.2019 mennessä ja kevään kisaan 1.6.2020 mennessä. Samalla voit halutessasi antaa palautetta UNICEFin päivätyökeräyskampanjasta.

 

Osallistu kilpailuun

Voittajat

 • 2019

Kiitos tuestasi!

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.