Päivätyökeräys

Päivän hyvä työ - laadukasta koulunkäyntiä lapsille Malawissa

Päivätyökeräyksen ohjeet

 1. Viimeistään 3 viikkoa ennen keräyspäivää

  Keräyspäivä on koulun vapaasti päätettävissä ja osallistuminen on maksutonta. Suosittelemme keräyssummaksi 15 €/oppilas, mutta koulu voi vapaasti päättää yhteisen keräyssumman. Ilmoittautukaa mukaan viimeistään 3 viikkoa ennen taksvärkkipäivää nettilomakkeella tai p. 09 584 50 282. Saatte materiaalit Päivätyökeräyksen järjestämiseen kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta. Lähetämme postitse julisteita kertomaan keräyspäivästä ilmoitustaululla. Lisäksi saatte työlomakkeet tulostettavaksi osallistujille sekä ohjeet tuottojen tilittämiseen koulunne sähköisestä materiaalipankista.

  UNICEFin päivätyökeräyksen tekevät oppilaat ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö Ifin kautta.

  Työnantajan ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä eikä sosiaaliturvamaksuja päivätyön palkasta. 

  Taksvärkkityön voi toteuttaa monella tavalla

  Työ voi olla kotona, naapurissa tai sukulaisella tehtäviä pihatöitä, kotitöitä, lasten tai lemmikkien hoitoa.
  Kysykää työtä lähialueen yrityksistä tai yhdistyksistä. Lähikaupassa tai toimistossa voi tehdä avustavia tehtäviä, kuten kaupan tuotteiden hyllytystä tai postituksissa avustamista.
  Päivätyökeräys voi myös olla koko koulun tapahtuma, kuten konsertti, disko tai myyjäiset, joiden tuotto lahjoitetaan UNICEFille.
  Luokka tai koulu voi myös sopia yhteisen projektin, kuten siivousurakan, suorittamisesta kunnalle, yhdistykselle tai yritykselle.

 2. Noin viikko ennen taksvärkkipäivää

  • Materiaalin saavuttua tiedottakaa osallistujille taksvärkin ajankohta ja keräyskohde.
  • Kopioikaa kaikille osallistujille työlomakkeet ja jakakaa ne ennen taksvärkkipäivää. Ennen monistusta lomakkeeseen on hyvä täyttää Päivätyökeräyksen ajankohta sekä päivämäärä, jolloin palkka ja työlomakkeen palatusosa palautetaan koululle.
  • Katsokaa keräyskohteesta kertova lyhytdokumentti, jonka löydätte ilmoittautumisen jälkeen materiaalipankista.
 3. Taksvärkkipäivänä

  • Oppilas antaa esitäytetyn työlomakkeen työnantajalle, joka allekirjoittaa tai leimaa lomakkeen alaosan työpäivän lopuksi.
  • Työnantaja maksaa palkan joko käteisenä tai verkkomaksuna UNICEFin tilille (suositeltu päiväpalkka 15€).
  • Oppilas palauttaa lomakkeen alaosan yhdessä rahojen kanssa kouluun. Lomakkeen yläosa jää työnantajalle kuitiksi maksusta.
 4. Taksvärkkipäivän jälkeen

  • Jos keräätte rahat käteisenä, kerätkää ne yhteen ja tilittäkää pankissa UNICEFille. Käyttäkää tilityslomakkeeseen merkittyä koulun viitenumeroa maksaessanne.
  • Tilitysohjeet löydätte tilisiirtolomakkeesta. Viitenumerokyselyt tarvittaessa p. 09 584 50 282.
  • Koulunne keräystuloksen saatte sähköpostitse noin kahden kuukauden kuluttua Päivätyökeräyksestä.
 5. Lukukauden lopuksi

  • Saatte julisteet, joissa kerrotaan tarkemmin, mitä lahjoituksilla on saatu aikaan. Kiinnittäkää juliste ilmoitustaululle nähtäväksi ja kertokaa työn tuloksista esimerkiksi aamunavauksessa.

Osallistu Päivätyökeräykseen

Opettaja, ilmoita koulusi mukaan!

Valitse tapahtumapäivä:

Kiitos ilmoittautumisesta!

Näytä sähköiset tapahtumamateriaalit

Kouluni ei ollut listalla

Huomasithan, että koulut on listattu postitoimipaikan mukaan. Joidenkin kaupunkien julkisilla oppilaitoksilla on kaupungin postitoimipaikka, esimerkiksi helsinkiläisen Aurinkolahden peruskoulun postitoimipaikka on Helsingin kaupunki. Mikäli koulu puuttuu kokonaan, ota yhteyttä 09-5845 0290 tai information@unicef.fi.
Alakoulun oppilaita
Yläkoulun / keskiasteen oppilaita
Päivätyökeräykseen osallistuvia

Keräyskohde

Vuosina 2018–2019

Hyvä ja turvallinen koulunkäynti Malawissa

Malawilaisista 70 % elää äärimmäisessä köyhyydessä. Hyvä peruskoulu ja laadukas oppiminen ovat avaimia pysyvään muutokseen ja parempaan tulevaisuuteen. Hyvä ja turvallinen koulunkäynti on myös jokaisen lapsen oikeus. UNICEF työskentelee yhdessä kumppaniensa kanssa laadukkaan ja turvallisen koulunkäynnin puolesta, jokaiselle lapselle.

Lue lisää keräyskohteesta

Keräyksen tuotoilla tehdään paljon hyvää

Yli 15 vuoden ajan suomalaiset lapset ja nuoret ovat auttaneet satoja tuhansia ikätovereitaan kouluun Afrikan ja Aasian maissa. Jo kahtena vuonna peräkkäin suomalaiset koululaiset ovat kävelyn avulla tukeneet laadukkaampaa koulunkäyntiä Malawissa Schools for Africa -ohjelman kautta. Tänä lukuvuonna työ jatkuu Malawissa hyvän ja turvallisen koulun mahdollistamiseksi kaikille lapsille.

Paremmat koulut ja riittävät koulutarvikkeet

Puutteelliset koulutilat, oppikirjat ja koulutarvikkeet vaikeuttavat oppimista. UNICEF kehittää laadukkaan koulunkäynnin edellytyksiä Malawissa. Autamme opetusviranomaisia ja paikallisyhteisöjä rakentamaan lapsiystävällisiä kouluja ja muuttamaan jo olemassa olevia kouluja lapsiystävällisiksi.

Loppu lapsiavioliitoille

Vuonna 2017 Malawi nosti avioliittoon vaadittavan iän kahdeksaantoista. Ennen lakimuutosta lähes 47 % malawilaisnaisista meni naimisiin ennen kuin täytti 18. UNICEF työskentelee yhdessä yhteisöjen ja hallitusten kanssa, jotta lapsiavioliittojen kaltaisista haitallisista käytännöistä luovuttaisiin. Aikaiset avioliitot ovat yksi yleisimmistä syistä, joiden vuoksi tytöt jättävät koulut kesken.

Opettajille koulutusta

Koulutetut opettajat tarkoittavat parempia oppimistuloksia ja kouluja, joissa lasten tarpeet otetaan entistä paremmin huomioon. UNICEF on mukana kehittämässä opettajankoulutusta Malawissa, jotta jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen koulunkäyntiin toteutuisi.

Vaikuttamistyötä ja lakimuutoksia

Teemme Malawissa vaikuttamistyötä, jotta päättäjät nostaisivat koulutuskysymykset tärkeään asemaan. UNICEF työskentelee sen eteen, että tärkeät lakimuutokset pannaan täytäntöön. Myös kansalaisia tuetaan vaatimaan koulutusta etenkin haavoittuvimmassa asemassa oleville ryhmille ja erityisesti tytöille.

Hawa muuttaa maailmaa

Malawilainen Hawa kehittää kouluaan oppilasneuvoston jäsenenä. Oppilasneuvostotoiminta on osa UNICEFin Safe Schools -projektia, jossa kouluista tehdään hyviä ja turvallisia jokaiselle lapselle.

Tilaa uutiskirje

Haluatko lukea lisää UNICEFin työstä? Tilaa uutiskirje!

Uutiskirje tilattu!