Päivätyökeräys eli taksvärkki

Päivän hyvä työ - laadukasta koulunkäyntiä lapsille ja nuorille Myanmarissa

Ilmoittaudu PäivätyökeräykseenTyönantajalle

Päivätyökeräyksen ohjeet

 1. Viimeistään kuukausi ennen keräyspäivää

  Keräyspäivä on koulun vapaasti päätettävissä ja osallistuminen on maksutonta. Suosittelemme keräyssummaksi 20 €/oppilas, mutta koulu voi vapaasti päättää yhteisen keräyssumman.

  Ilmoittautukaa mukaan viimeistään kuukausi ennen taksvärkkipäivää nettilomakkeella tai p. 09 584 501. Saatte materiaalit Päivätyökeräyksen järjestämiseen kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta.
  Saatte postitse ja sähköisesti kaiken tapahtuman järjestämiseen tarvittavan julisteista järjestämis- ja tilitysohjeisiin, valmiiseen tapahtumainfoon ja oppituntitehtäviin.

  UNICEFin päivätyökeräyksen tekevät oppilaat ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö Ifin kautta.

  Työnantajan ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä eikä sosiaaliturvamaksuja päivätyön palkasta.

  Vinkkejä taksvärkkityön toteuttamiseen!

  Työ voi olla kotona, naapurissa tai sukulaisella tehtäviä pihatöitä, kotitöitä, lasten tai lemmikkien hoitoa. Kysykää työtä lähialueen yrityksistä tai yhdistyksistä. Lähikaupassa tai toimistossa voi tehdä avustavia tehtäviä, kuten kaupan tuotteiden hyllytystä tai postituksissa avustamista.

  Päivätyökeräys voi myös olla koko koulun tapahtuma, kuten konsertti, disko tai myyjäiset, joiden tuotto lahjoitetaan UNICEFille. Luokka tai koulu voi myös sopia yhteisen projektin, kuten siivousurakan, suorittamisesta kunnalle, yhdistykselle tai yritykselle.
  Voit myös maalata taideteoksen ja myydä sen lähipiirissäsi. Taksvärkki on hyvä tilaisuus tutustua työhön, joka on oikeasti kiinnostava. Taksvärkkipäivän työ voi myös olla portti seuraavaan kesätyöpaikkaan!
   
  Katsokaa yhdessä UNICEFin kouluvierailijoiden, Emman ja Janin, tsemppausvideo taksvärkkipäivän työnhakuun. Video löytyy koulun sähköisestä materiaalipankista. Kopioikaa kaikille osallistujille työlomakkeet ja jakakaa ne ennen taksvärkkipäivää.
 2. Päivätyökeräyspäivänä

  Oppilas tekee päivän työn ja työnantaja maksaa lupaamansa palkan.

  Oppilas antaa esitäytetyn työlomakkeen työnantajalle, joka allekirjoittaa tai leimaa lomakkeen alaosan työpäivän lopuksi.
  Työnantaja maksaa palkan joko käteisenä tai verkkomaksuna UNICEFin tilille (suositeltu päiväpalkka 20€). Palkanmaksu onnistuu kätevästi tämän sivun yläreunan valikosta kohdasta ”Työnantajalle”. Lomakkeen yläosa jää työnantajalle kuitiksi maksusta.

 3. Päivätyökeräyspäivän jälkeen

  Opettajat ja oppilaat saavat ansaitsemansa kiitoksen.


  Koulu löytää käteisen tilitysohjeet materiaalipankkinsa tilisiirtolomakkeesta. Tapahtumaan ilmoittautuneiden koulujen materiaalipankit löytyvät tämän sivun yläreunan valikosta kohdasta ”Koulusi materiaalipankki”. Viitenumerokyselyt tarvittaessa p. 09 584 50 282.


  Koulunne keräystuloksen saatte sähköpostitse noin kahden kuukauden kuluttua päivätyökeräyksestä. Katsokaa myös UNICEFin kiitosvideo koulunne materiaalipankista.
  Lukukauden lopuksi saatte julisteet, joissa kerrotaan tarkemmin, mitä lahjoituksilla on saatu aikaan.

Keräyskohde

Hyvä koulunkäynti ja oppiminen on jokaisen lapsen oikeus.

Päivätyökeräyksen tuotot ohjataan tänä lukuvuonna UNICEFin koulutustyöhön Myanmarissa. UNICEF on kanssanne lasten puolella.

Lue lisää UNICEFin työstä Myanmarissa

Kerättyjen varojen avulla UNICEF puolustaa nuorten oikeuksia Myanmarissa

Päivätyökeräyksen tuotoilla tehdään paljon hyvää

UNICEF edistää lasten ja nuorten laadukasta koulunkäyntiä Myanmarissa monin tavoin. Lapsiystävällisessä koulussa on riittävästi koulutarvikkeita ja luokkatiloja. Ammattitaitoiset opettajia hyödyntävät oppilaita osallistavia opetusmenetelmiä.

Jotta jokainen lapsi ja nuori sukupuolesta tai perhetaustasta riippumatta saisi käydä koulua, jossa on hyvä olla ja oppia, tarvitaan pitkäjänteistä vaikuttamistyötä. Myös heikoimmassa asemassa olevien lasten on päästävä käymään peruskoulu loppuun.

Lue esimerkkejä työstä, jota UNICEF tekee kerättävien varojen avulla Myanmarissa.

 

Oppitunteja lasten omalla kielellä

Myanmarissa monen lapsen oppimista vaikeuttaa se, että oppitunnit pidetään burman kielellä. UNICEFin on valmisteltu paikallisten kielten ja kulttuurien oppituntisisältöjä tukemaan lasten koulunkäyntiä.

Opettajille uutta ammattitaitoa

UNICEFin tuella opettajat saavat täydennyskoulutusta lapsiystävällisistä opetusmenetelmistä, joihin kuuluu esimerkiksi ryhmätyöskentely oppitunneilla.

Vaikuttamistyötä ja lakimuutoksia

UNICEF tekee asiantuntijana Myanmarissa vaikuttamistyötä, jotta päättäjät nostavat koulutuskysymykset tärkeään asemaan. UNICEF työskentelee myös sen eteen, että lapsen oikeuksia edistävät lakimuutokset ja uudistukset tulevat täytäntöön ihmisten arjessa.

Peruskoulu loppuun iltakoulussa

Myanmarissa moni lapsi joutuu jättämään koulun kesken ja menemään töihin. UNICEFin tuella osaksi koulutusjärjestelmää on perustettu iltakouluja, joissa nuoret voivat käydä peruskoulun loppuun, vaikka he joutuvat työskentelemään päivisin.

Katso UNICEFin päivätyökeräyksen videot

Videoilla UNICEFin kouluvierailijat tsemppaavat oppilaat Suomessa päivätyökeräykseen. Myamarissa kuvatussa lyhytdokumentissa myanmarilainen Mae Yael kertoo omasta arjestaan ja koulunkäynnistään.

Katsokaa videot yhdessä luokissa tai koko koulun tilaisuudessa!

UNICEFin kouluvierailijat Emma ja Jani tsemppaavat oppilaat taksvärkkityön hakuun!

UNICEFin kouluvierailijat Emma ja Jani kiittävät päivätyökeräykseen osallistuneita tuesta Myanmarin lapsille ja nuorille.

Illaksi kouluun

Myanmarilainen Mae Yael joutui jättämään koulun kesken 14-vuotiaana ja menemään töihin. Nyt hän on päässyt jatkamaan koulunkäyntiä UNICEFin tukemassa iltakoulussa. Videon kohderyhmä: yläkoulut ja keskiaste.

Päivätyökeräyskisa

Lukuvuoden 2019–2020 Päivätyökeräyskisa on päättynyt.

Ilmoittautuminen

Ilmoita koulusi syksyn kisaan 31.12.2019 mennessä ja kevään kisaan 1.6.2020 mennessä. Samalla voit halutessasi antaa palautetta UNICEFin päivätyökeräyskampanjasta.

 

 

Kiitos tuestasi!

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.