Mikä on lapsen oikeuksien sopimus?

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Lapsen oikeus esimerkiksi terveydenhuoltoon tai koulutukseen ei ole mielipidekysymys, vaan lapsen oikeudet on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on valtioita sitova ihmisoikeussopimus.

Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus.

– J.P.Grant, UNICEFin entinen pääsihteeri

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne.
 
Lapsen oikeuksien sopimus on UNICEFin työn perusta ja voima. Kun lapsen oikeudet toteutuvat, lapset saavat kasvaa ja käydä koulua terveenä, pelkäämättä väkivaltaa ja riistoa. Tämä on välttämätön edellytys kehitykselle kaikkialla maailmassa. 

Sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta:

  1. Syrjimättömyys (artikla 2)

  2. Lapsen edun huomioiminen (artikla 3)

  3. Oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6)

  4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12)

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu YK:n ihmisoikeussopimus. Ratifioimalla sopimuksen valtio sitoutuu muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimusta vastaaviksi. Sopimuksen ulkopuolella on ainoastaan yksi maa: Yhdysvallat.

Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Sopimusta kehitetään edelleen vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin ja siksi siihen on lisätty kolme valinnaista pöytäkirjaa eli niin sanottua lisäpöytäkirjaa:

  1. lasten osallistuminen aseellisiin konflikteihin

  2. lapsikauppa ja lasten hyväksikäyttö prostituutiossa ja pornografiassa

  3. valitusoikeus

Suomi on ratifioinut kaikki kolme lisäpöytäkirjaa.
 
Lapsen oikeuksien sopimus on poikkeuksellinen asiakirja. Se asettaa valtioille velvollisuuden tiedottaa lasten oikeuksista, niin lapsille kuin aikuisillekin. Lisäksi se on ainoa ihmisoikeussopimus joka määrittelee erityisjärjestöille, UNICEFille ja muille YK:n elimille, oikeuden ja velvollisuuden arvioida ja edistää sopimuksen täytäntöönpanoa.

Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. Maat raportoivat komitealle lapsen oikeuksien tilanteesta viiden vuoden välein. Vastauksena maat saavat komitealta huomautuksia ja suosituksia. Myös UNICEF ja muut lapsijärjestöt valvovat lapsen oikeuksien toteutumista.

Suomessa lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991. Jos haluat tietää miten lapsen oikeuksien sopimus ja sen lisäpöytäkirjat on ratifioitu muissa maissa, löydät ajankohtaisen tilanteen YK:n ihmisoikeusvaltuutetun sivuilta.

Lapsen oikeuksien sopimus ei ole sama asia kuin Lapsen oikeuksien julistus vuodelta 1959. Lapsen oikeuksien julistus ei sitonut valtioita oikeudellisesti, mutta sopimus sitoo.