Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Yhdessä turvallisempi maailma

Luokka-asteet: 7.-9., toinen aste
Oppiaineet: historia, katsomusaineet, maantieto, terveystieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

 • Tutustua lapsen oikeuksiin erityisesti turvallisuuden näkökulmasta.
 • Pohtia turvallisuuden eri puolia ja turvallisuuteen vaikuttavia asioita.
 • Huomata, miten turvallisuus liittyy kestävän elämäntavan rakentamiseen.

 

Ohje:  

1. Katsokaa video Yhdessä.

2. Tutustukaa Lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsen oikeudet koskevat kaikkia alle 18-vuotiaita.

3. Keskustelkaa pienryhmissä tai pareittain: 

 • Onko asuinalueellanne turvallista?
 • Mitkä asiat lisäävät turvallisuutta?
 • Mitä turvallisuus mielestänne tarkoittaa?
 • Lapsen oikeuksien sopimus sisältää lapsen oikeuden syrjimättömyyteen: ”Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.” Miten turvallisuus liittyy mielestänne lapsen oikeuteen elää ilman syrjintää?
 • Mitä muita turvallisuuteen vaikuttavia asioita keksitte? Esimerkiksi koulussa, kotona, harrastuksissa, kaupungilla, somessa, digitaalisissa peleissä tai muualla?
 • Miten voimme itse vaikuttaa turvallisuuteen?
 • Miten turvallisuus liittyy mielestänne lapsen oikeuteen ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia (Lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 13)?
 • Miten turvallisuus mielestänne liittyy lapsen mahdollisuuksiin vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen? Miten turvallisuus liittyy hyvän ja kestävän elämäntavan rakentamiseen?

4. Laatikaa keskustelunne pohjalta pienryhmissä tai pareittain ohjeet lähialueenne asukkaille turvallisuuden lisäämiseen. Voitte valita, kenelle ohjeenne suuntaatte: lapsille ja nuorille, opettajille, alueen aikuisille vai kaikille alueen asukkaille? Laatikaa sellaiset ohjeet, jotka mahdollistavat parhaalla mahdollisella tavalla sen, että jokainen voi elää turvassa omana itsenään ja vaikuttaa kestävämmän elämäntavan edistämiseen omalla tavallaan. Jakakaa lopuksi ohjeenne valitsemallanne tavalla, esim. koulun ilmoitustaululla, koulun omassa blogissa tai somessa tai lähikaupan ilmoitustaululla. Seuratkaa, miten ohjeenne otetaan vastaan ja millaisia vaikutuksia niillä on.

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.