Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Vaikuttavaa!

Luokka-asteet: 5.-6., 7.-9.
Oppiaineet: draama, historia, katsomusaineet, kuvataide, maantieto, terveystieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• Tunnistaa itselle tärkeä asia, johon haluaisi vaikuttaa
• Tutustua erilaisiin vaikuttamiskeinoihin

Ohjeet:

1. Katsokaa video Yhdessä.


2. Keskustelkaa yhteisesti tai pienryhmissä:
• Mihin itselleen tärkeisiin asioihin videon nuoret haluaisivat vaikuttaa?
• Jos itse voisit muuttaa jotakin elämässäsi, mitä muuttaisit?
• Jos voisit muuttaa jotakin epäkohtaa maailmassa, mitä muuttaisit?
• Mitä keinoja sinulla on vaikuttaa itsellesi tärkeisiin asioihin omassa elämässäsi, esim. koulussa tai harrastuksissa?
• Millä keinoilla haluaisit pystyä vaikuttamaan itsellesi tärkeisiin asioihin ja maailman epäkohtiin?


3. Valitkaa yksi tärkeistä asioista, joihin haluaisitte vaikuttaa. Tehkää pikatutkimus siitä, mitä erilaisia vaikuttamiskeinoja ja vaikuttamismahdollisuuksia asiaan liittyen on jo olemassa. Voitte esimerkiksi tutkia, onko olemassa järjestöjä, jotka pyrkivät vaikuttamaan valitsemaanne asiaan. Millaista vaikuttamistyötä järjestössä tehdään? Löydättekö vaikuttamisen keinoja, joita kuka tahansa voisi ottaa käyttöön? Pikatutkimuksen voi tehdä pari- tai ryhmätyönä.


4. Halutessanne voitte jatkaa työskentelyä: Voitte suunnitella oman minikampanjan pienryhmissä tai koko ryhmän kesken. Valitkaa aihe sekä vaikuttamisen tapa, jonka pystyy toteuttamaan nopeasti, esim. juliste, oma video, valokuva, tietoisku, mainos, sarjakuva tai lelujen mielenosoitus. Valmiista tuotoksista voi tehdä näyttelyn muille koulun oppilaille tai postata koulun someen.

 

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.