Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Uppgifter för självständigt arbete för årskurser 7-9 och mellanstadium

Luokka-asteet: 7.-9., toinen aste
Oppiaineet: historia, katsomusaineet, kuvataide, liikunta, terveystieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Praktisk uppgift i konventionen om barnets rättigheter:

 1. Läs den korta versionen av konventionen om barnets rättigheter: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
 2. Välj bland artiklarna, dvs. avtalets punkter 12 - 17, 24 , 28 eller 31 de fem mest intressanta och läs dem igen.
 3. Fundera på vilka bilder kan illustrera fyra av de rättigheter som du har valt.
 4. Rita bilder av dem eller ta med din mobiltelefon bilder som passar ihop med rättigheterna hemma hos dig eller utomhus. Skicka dina teckningar eller foton till din lärare och skriv vid varje bild, vilket barnets rättighet det gäller.

Exempel: Den valda punkten av avtalet är till exempel artikel 28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. Den beskrivs t.ex. av en bild eller teckning av din skolutrustning eller en bild av dig utanför skolbyggnaden.

*Kom ihåg att följa din skolas och ditt hems regler, om du fotograferar utomhus.

*Motionsutmaning! Gör uppgiften utomhus springande eller gör inomhus mellan varje bild 10 knäböjshopp, armhävningar eller andra rörelser. Ta en bild av detta som bevis till din lärare.

*Om du känner behov av att diskutera uppgiftens innehåll och dina tankar, berätta detta till din lärare eller en annan pålitlig vuxen. 

Skriv- och bildgranskningsuppgift om barnets rättigheter:

 1. Se igenom UNICEFs bildserie om barnets rättigheter (på finska): https://media.unicef.fi/pub/public/pdf/Julisteet+LOS12_nettiinsopiva+resoluutio.pdf?fv=bcb7.
 2. Välj av bildseriens bilder 2-10 den mest intressanta och läs noga vilket delområde av barnets rättigheter som beskrivs på bilden.
 3. Skriv om vad allt staten måste göra och erbjuda människorna för att denna rättighet skall förverkligas i barns och ungdomars liv.'
 4. Titta ännu på den bild du har valt. Tycker du att den på ett bra sätt återspeglar denna rättighet. Berätta hurdan bild du själv skulle välja till ämnet eller bifoga en bild du tycker att är bra.

*Om du känner behov av att diskutera uppgiftens innehåll och dina tankar, berätta detta till din lärare eller en annan pålitlig vuxen.

Skriv- och reflektionsuppgift kring rätten att lära sig:

 1. Alla barn och ungdomar har rätt att lära sig och att gå i skola. För att kunna lära sig, behöver man undervisning av hög kvalitet och en bra skola. I Finland är utbildningen på hög nivå och lärarna är yrkeskunniga. Så är det inte överallt i världen. Tänk på vad som är väsentligt för dig i lärandet.
 2. Gör en lista över vad som hjälper dig att lära dig, vilka studiemetoder passar dig, hurdana utmaningar du har och i vad du skulle behöva mera stöd.
 3. Fundera på din skolgång under coronasituationen och innan. Berätta om du har det lättare att studera och lära dig nu eller under normala omständigheter. Finns det något i den nuvarande studiesituationen som du önskar att skulle fortsätta även efter coronakrisen?

*Om du känner behov av att diskutera uppgiftens innehåll och dina tankar, berätta detta till din lärare eller en annan pålitlig vuxen.

Skriv- och reflektionsuppgift kring orsakerna till fattigdom:

 1. I denna uppgift funderar vi på varför barnets rättigheter förverkligas bättre i vissa länder än i andra. Varför får till exempel varje lågstadiebarn i Finland gå i skolan och varför kan 61 miljoner barn runt om i världen inte gå i skolan. (Obs. Siffran är från 2017. Under våren 2020 är nästan 90 % av världens barn utanför skolan eller i distansundervisning på grund av coronasituationen.)
 2. Svara kortfattat på följande frågor enligt dina kunskaper eller vad du tycker. Obs! Läs inte ännu uppgiftens nästa steg, annars fungerar inte uppgiften och du lär inte dig lika bra :)
  - Hur mycket tror du att eleverna i Finland betalar för skolan?
  - Vem betalar för skolmaten, skolbyggnaden och skolpersonalens lön?
  - Vad är skatter och varifrån kommer de?
  - Vad annat får elever och elevernas familjer med stöd av offentliga medel, dvs. för vilka saker behöver de inte betala någonting eller bara lite?
  - Vad händer i Finland om föräldrarna blir sjuka eller inte kan arbeta? Kan ett barn fortsätta att gå i skolan eller måste barnet börja jobba för att tjäna pengar för sin familj? Varför?
 3. Läs följande artikel: https://svenska.yle.fi/artikel/2017/09/19/vart-gar-dina-skattepengar-egentligen
 4. Berätta om du hade tänkt på något annat sätt om något av detta innan du läste artikeln.
 5. Se introt i början av UNESCO-sidan: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/oosci-data-tool/index-en.html. Försök att ta reda på vad informationen på engelska betyder med hjälp av en ordbok eller genom att fråga någon. Kanske du redan själv förstår en stor del. Det viktigaste är att du koncentrerar dig på att se på intron.
 6. Läs sedan denna information med eftertanke: 

61 miljoner barn har inte möjlighet att gå i skola.  Den främsta anledningen till att barnets rättigheter förverkligas dåligt är fattigdom. I detta fall har staten inte pengar till exempel till att erbjuda gratis sjukvård eller utbildning av hög kvalitet, eller till att stödja vuxna som är arbetsoförmögna. Andra orsaker, också fattigdomsrelaterade, är till exempel barnarbete, bristande jämställdhet mellan män ock kvinnor (hushållsarbete är ofta på flickors ansvar) krig och konflikter, eller brist på politisk vilja för att se till att barnets rättigheter förverkligas.

OBS! Global fattigdom och ojämlikhet är komplexa saker.

 1. Läs ännu noggrant följande information:

Barnets rättigheter tillhör alla barn över hela världen och barn får inte diskrimineras av någon anledning, till exempel på grund av sitt utseende eller familjeförhållanden, bostadsort eller förmögenhet. Det är statens ansvar att se till att barnets rättigheter förverkligas.

Till exempel UNICEFs mål är att främja alla barns skolgång genom att kräva av och stödja staten att uppfylla sin uppgift i att förverkliga barnets rättigheter allt bättre.

 1. Skriv ännu till slut vilka tankar allt detta väckte hos dig?

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.