Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Uppgifter för självständigt arbete för årskurser 3-6

Luokka-asteet: 3.-6.
Oppiaineet: historia, katsomusaineet, kuvataide, liikunta, terveystieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Motionerings- och observationsuppgifter

Ljudkällor

 1. Att lära sig är varje barns rättighet. Du kan lära dig på många sätt och på många ställen. I denna uppgift lär du dig genom att röra på dig och lyssna noga. Rör dig omkring i rummet eller på gården, om du har lov att gå ut. Kom ihåg att följa din skolas och familjs regler!
 2. Hitta olika ljud i miljön: t.ex. biljud från gatan, dammsugarens surrande, golvets knarrande.
 3. Rita tre olika ljudkällor på ett papper. Öva dig också i att härma ljud.

Tecknings- och hantverksuppgifter

Kroppen vet- I denna uppgift funderar man på sitt eget kroppsmedvetande.

 1. Fundera på sådant som du kan, men som du inte kunde  när du var yngre (till exempel läsa, skriva, räkna pengar, kunna klockan).
 2. Rita konturerna till ett barn på ett papper.
 3. Fundera sedan på vad du vet och kan göra bäst. Exempel på kunskaper: Att sjunga, att cykla, att kunna matematik, att komma ihåg vitsar, att vara en vän, att hålla hemligheter. 
 4. Fundera på vilken kroppsdel du behöver till dessa saker du vet och kan. 
  - Beskriv kunskaperna eller färdigheterna genom att rita, måla, skriva, eller klippa ut från en tidning en bild på något som beskriver färdigheten och lägg den vid den del av kroppen som används. Om du till exempel är en skicklig fotbollsspelare, kan du rita en fotboll på figurens ben, eller om du läser bra kan du klippa en bild av en bok och limma den på figurens ögon eller huvud. Om du är bra på att sjunga, kan du sätta noter nära figurens mun.
  - Tänk också på andra saker du vet eller kan, inte bara de som du är bra på.
 5. Titta på bilden på nytt nästa dag.
  - Fundera på nytt på de kunskaper och färdigheter du har tecknat vid figuren. Hur fick du dessa kunskaper och färdigheter? Vilket ställe (till exempel skolan), vilken människa, institut eller situation hjälpte dig att lära dig dessa saker? Du kan till exempel ha lärt dig att sticka eller spela kort med dina morföräldrar, du har lärt dig något spel från grannbarnen eller fått information om ditt lands historia i skolan.
  - När du har identifierat hur du lärt dig en viss kunskap eller färdighet, rita en pil från den mot kanten av papperet och skriv ursprunget till kunskapen eller färdigheten.
 6. Om uppgiften väckte några tankar hos dig som du vill tala om, berätta det till din lärare eller till en vuxen hemma hos dig.

Jag känner mig själv och ger erkänsla åt andra- I denna uppgift utvecklar man självkänsla.

 1. Ta fram papper och penna.
  - KROPP: Rita på pappret dig själv med sådana kläder som det ryms att rita små bilder på. Rita tre saker på dina kläder som berättar om hurdan du är och vad du är bra på.
  - SOL: Rita en stor sol på bilden. Rita i solen tre saker som du tycker om och som gör ditt liv trevligt.
  - BLIXT: Rita en stor blixt. Rita i blixten eller i en regndroppe någotdu är rädd för eller som inte är trevligt i ditt liv. 
  - MOLN. Rita ett stort moln. Rita i molnet något du drömmer om.
 2. När du har ritat bilden, fundera på vad som var lättast att hitta på och vad som var svårast? Fanns det saker du tänkte på, men inte ville rita? Har du talat om dessa saker med en vuxen?
 3. Om uppgiften väckte några tankar hos dig som du vill tala om, berätta det till din lärare eller till en vuxen hemma hos dig.

Där barnen sover – I denna uppgift behandlar vi vikten av bra och tillräcklig sömn och sätt att få en god sömn.

 1. Tänk eller skriv ner svaret på följande frågor:
  - Hur sov du i natt?
  - Hur många timmar brukar du sova?
  - Vad hjälper dig att sova gott?
  - Vad stör din sömn?
 2. Tänk på tre orsaker till att sömn är viktigt?
 3. Skriv ner tre saker som hjälper dig att sova gott.
 4. Rita sedan en planlösning på ditt drömsovrum.
 5. Om uppgiften väckte några tankar hos dig som du vill tala om, berätta det till din lärare eller till en vuxen hemma hos dig.

Videouppgift

Video om konventionen om barnets rättigheter- I denna uppgift repeterar vi konventionen om barnets rättigheter med hjälp av en video och färdiga frågor.

 1. Se på videon om barnets rättigheter: https://www.youtube.com/watch?v=RNdvJQQSrLs&t=40s.
 2. Fundera med hjälp av videon på svar till följande frågor.
  - Vilka rättigheter nämns i videon?
  - Till vem tillhör barnets rättigheter?
  - Varför är rättigheterna viktiga?
  - Varför har man upprättat en egen konvention om mänskliga rättigheter för barn?
 3. Fundera ännu på vad annat du hörde eller såg på videon. Tänk på två frågor som videon väckte hos dig. Skicka frågorna till din lärare till exempel i en video som du själv filmat.

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.