Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Rent vatten är ett livsvillkor

Luokka-asteet: 3.-6.
Oppiaineet: historia, maantieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi
Tuotetyyppi: Tehtävät

Målsättningar:  

 • Att bekanta sig med målet för hållbar utveckling avseende vatten.  
 • Att förstå att rent vatten är ett livsvillkor.  
 • Att upptäcka att brist på vatten orsakar olägenheter.  

Gör så här:

1. Titta på videon Världens största lektion, del 3.

2. Bli forskare. Ett sätt att främja de för alla gemensamma målen för hållbar utveckling är nyfikenhet, att undersöka saker och ting och leta efter information. 

Vårt forskningsobjekt är vattnet och vattnets betydelse för livet. Undersök hur rent vatten och ett kloaksystem kan påverka livet. I forskningen kan ni använda frågorna nedan som ledtrådar. Ni hittar forskningsmaterial genom att leta efter information exempelvis på Unicefs webbplats (på finska), där ni också hittar svaren på ledtrådsfrågorna. Forskningsresultaten kan sammanställas exempelvis till en tankekarta.  

Undersök åtminstone:  

 • Hur ofta/mycket ni själva använder vatten under en dag? I vilka olika situationer? 
 • Det sägs att “rent vatten är ett livsvillkor”. Ta reda på vad det här betyder.  
 • Vad betyder sanitet, dvs. avloppssystem? Varför är det så viktigt? 
 • Vilka kan följderna av att det saknas rent vatten i värsta fall vara? 
 • Vad betyder FN:s mål nr 6 för hållbar utveckling, dvs. ”Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla”? 

3. Ge eleverna mer information om vikten av rent vatten: 

 • Tryggt vatten betyder att vattnet är rent och att det utan avbrott finns att tillgå i hemmet eller dess närhet. 
 • Brist på vatten begränsar såväl tillgången till dricksvatten som iakttagandet av grundläggande hygien. Konkurrens om vattnet höjer vattnets pris och underblåser konflikter. 
 • Med smutsigt vatten sprids bland annat kolera och diarré lätt. Hundratals barn dör dagligen av vattenburna sjukdomar. 
 • Brist på vatten hotar i synnerhet flickornas möjlighet att gå i skola i utvecklingsländerna, för kvinnorna och barnen ansvarar ofta för hämtningen av vatten. Långa avstånd att bära vatten utsätter också barnen för säkerhetsrisker och utnyttjande. Tryggt vatten är en rättighet, inte ett privilegium. 
 • Enligt konventionen om barnets rättigheter har ett barn rätt att leva så friskt som möjligt. Tillgången till rent vatten påverkar också detta.  

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.