Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Rättigheterna - något som vi inte kan avstå från

Luokka-asteet: 3.-6. , 7.-9.
Oppiaineet: katsomusaineet, terveystieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Syfte:

Barnen lär sig förstå skillnaden mellan att vilja ha och att behöva. Vi märker att vissa behov är viktigare än andra och att avstå från dessa är också svårt. Vi diskuterar om hur olika människors behov är och dryftar över orsaker till detta. Vi märker att basbehov kan klassas som rättigheter. Vi lär oss att människor har mänskliga rättigheter och att barn dessutom har speciella rättigheter.

Tillbehör:

Pappark, sax, lim, Önskningar eller behov -korten, sammandrag av Barnkonventionen. Bilagan finns längst ner på sidan.

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper på 3-4.
 2. Ge önskningar eller behov -korten till varje grupp och be dem klippa ut korten.
 3. Be eleverna studera bilderna en stund.
 4. Säg till eleverna:
  "Ni har blivit utvalda till en privilegierad grupp som skall resa till en ny planet som liknar jorden för att bosätta er där. Eftersom ni åker för att grunda en ny koloni så vill regeringen att ni skall ha med er allt det ni behöver för att kunna leva ett bra liv där. Regeringen har färdigt funderat ut 16 saker som ni får ta med er. Dessa saker finns avbildade på korten som ni har framför er."
 5. Fortsätt berätta:
  "Regeringen vill att ni också själva skall få bestämma vad ni behöver, så ni får som grupp fundera ut fyra saker till, som ni vill ta med er. Rita dessa saker på de fyra tomma korten. Ni har 15 minuter på er."

 6. Säg efter en stund:
  "Tyvärr är situationen nu den, att det ändå bara ryms 14 av de saker som finns på bilderna i rymdskeppet. Ni måste tillsammans bestämma vilka sex saker ni avstår ifrån. Ni har fem minuter tid att bestämma er." (Korten som avstås ifrån tas bort)

 7. När varje grupp har tagit bort sex kort säger du:
  "Rymdskeppet är förvånansvärt trångt och vi måste igen gallra lite. Ni måste avstå från ytterligare sex kort. Ni har fem minuter på er." (Korten som avstås ifrån tas bort)  Be eleverna att limma de resterande åtta korten på ett lämpligt pappark.

 8. Fortsätt arbetet med en diskussion:
  • Hurudana kort togs bort under den första gallringen? Varför?
  • Hurudana kort blev kvar? Varför?
  • Vilka kort var grupperna mest oense om eller vilka ledde till mest diskussioner?
  • Syftet är att begreppen "önskan", "behov", "nödvändig" och "onödig" kommer fram i diskussionen.
  • Diskutera om skillnaden mellan att vilja ha och att behöva.

Fortsätt diskutera:

 • Förklara för barnen att alla människor har mänskliga rättigheter och barnen dessutom Konventionen om barnets rättigheter som staterna har bundit sig till. Dela vid det här skedet ut förkortningen av Konventionen om barnets rättigheter till barnen (kopieringsunderlag).
 • Be barnen studera artiklarna i konventionen. Finns gruppernas åtta "behov" med bland artiklarna?
 • Diskutera om varför önskningarna och behoven är olika för olika människor.
 • Uppfylls basbehoven på samma sätt för alla barn? Om inte, varför?

Idéer till fortsatt arbete:

 • Teckning: Varje elev ritar eller målar en av sina viktigaste rättigheter.
 • Modersmål: Eleverna skriver om vad de har lärt sig om önskningar, behov och barnets rättigheter.
 • Modersmål: Diskussion i grupp om vad ordet "rättighet" betyder. Eleverna försöker tillsammans hitta på en definition eller förklaring till ordet.

Avaa liite

På Svenska

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.