Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Rättigheterna förverkligas inte alltid

Luokka-asteet: 7.-9.
Oppiaineet: katsomusaineet, terveystieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Mål:

 • Vi lär oss att den största orsaken till att barnens rättigheter inte förverkligas överallt i världen är fattigdom.
 • Vi funderar på vad fattigdom beror på och vad den för med sig.

Material:

Stora kartongark, vita A4-papper, lim, sax, pennor, kopierade "Fattigdomens cirkel" -kort. Bilagan finns längst ner på sidan.

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper på 4 och dela ut en ”Fattigdomens cirkel” kortkopia till varje grupp. Dela ut korten utklippta från varandra så inte uppgiften blir för lätt. Dela också ut ett stort kartongark, ett vitt A4-papper, lim, sax och en penna till varje grupp.
 2. Be eleverna ordna korten till en logisk ”Fattig domens cirkel” så att kortet ”fattigdom” kommer högst upp och de andra korten följer det med sols. Ordningen bör visa på hur fattigdom uppstår och hur den uppehåller sig själv.
 3. När ordningen är klar limmas bilderna på sina platser. Mellan korten kan man rita pilar som visar i cirkelns riktning.
 4. Be eleverna fundera på hur man kunde avbryta fattigdomens cirkel, hurudana planeroch kon kreta åtgärder skulle krävas? T.ex. utvecklings program som:
  • garanterar grundnäring till alla skolelever som lever i fattigdom
  • ordnar gratis hälsovård för fattiga familjer
  • organiserar gratis grundskolning för barn från fattiga familjer
  • ordnar grund- och yrkesutbildning för fattiga vuxna
 5. Be grupperna välja det bästa förslaget och skriva in det i fattigdomens cirkel bredvid det kort till vilket åtgärden främst hör.
 6. Härefter förnyar grupperna sin cirkel från den punkten åtgärden hörde till. Eleverna klipper ut lappar ur A4-pappret och skriver på dem hur fattigdomen steg för steg övervinns. De nya lapparna limmas invid de gamla på pass liga ställen.
 7. Grupperna presenterar sin lösning för resten av klassen.
 8. Gemensam diskussion:
  • Vilka är de faktorer som främjar och uppehåller fattigdom? Finns det andra faktorer som inte kommit fram under den här övningen?
  • Varför är det så svårt att avbryta fattigdomens cirkel?
  • Vilka olika alternativ som kunde avbryta fattigdomens cirkel hittade grupperna på?
  • Räcker det med en åtgärd för att avbryta fattigdomens cirkel eller krävs det fl era?
  • Vilken eller vilka av de framförda åtgärderna skulle vara lättast att genomföra?
  • Vad kräver förverkligandet av de framförda förslagen?
  • Har något av de framförda förslagen redan genomförts i hemlandet eller utomlands? Var och hur?
 9. Det kan vara bra att föra fram att det finns exempel på fattigdomens cirkel, förutom i utvecklingsländer, också i industrialiserade västländer.

Idéer för fortsatt arbete:

 • Ta reda på vad fattigdom betyder i Finland. Hur defi nieras fattigdom? Hur syns fattigdom i människors liv? Se t.ex. www.global.finland.fi.

 • Ordna en debatt eller diskussion om ämnet: ”Den största delen av finländarna mår bättre än någonsin. Välfärden fördelas ändå mer och mer ojämlikt. Fattigdomen bland småbarnsfamiljer har fördubblats på 10 år.” (Stakes 2002)

 • Fundera på vad man menar med generationsarv av fattigdom och sämreställdhet (de fattigas barn blir fattiga). Är det oundvikligt i det finska samhället? Hur är det annanstans i världen?

Avaa liite

På Svenska

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.