Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Rätt till utbildning

Luokka-asteet: 3.-6. , 5.-6., 7.-9.
Oppiaineet: katsomusaineet, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Syfte:

Eleverna funderar över utbildningens betydelse för dem själva. Vilken betydelse har den för dem nu och vilken kommer den att ha i framtiden?

Tillbehör:

Kopior av Sostikas och Muunas berättelse till varje elev. Bilagan finns längst ner på sidan.

Gör så här:

 1. Skriv på tavlan tankar om varför det är viktigt att gå i skola: Exempel:
  • Man får nya kunskaper och färdigheter som man har nytta av i framtiden
  • Man lär sig att respektera varandra och att arbeta tillsammans med andra
  • Man lär sig att respektera den egna kulturen och främmande kulturer
  • Man lär sig det egna landets och andra länders historia • Man lär sig känna till och skydda naturen
  • En utbildning gör det lättare att få jobb som vuxen.
 2. Berätta för elever att det i världen fi nns nästan 100 miljoner barn som inte går i skola fast de skulle vilja det. Orsakerna är ofta:
  • Fattigdom, föräldrarna har inte råd att sätta sina barn i skola.
  • Att barn, speciellt fl ickor, måste hjälpa familjen att få en utkomst och hjälpa till med hushållsarbetet, det blir inte någon tid över för att gå i skola!
  • En del av orsakerna ligger hos staternas beslutsfattare. De har inte tillräckligt med vilja, eller kanske inte heller kunskap för att organisera ländernas skolsystem så att de fungerar.
 3. Diskutera också om att ifall varje barn har rätt att gå i skola, så är också varje barn skyldigt att respektera andras rätt att gå i skola, t.ex. genom att upprätthålla arbetsro i klassrummet.
 4. Eleverna läser (eller läraren läser) Sostikas och Muunas berättelse. Eleverna funderar ensamma eller i par ut svar till följande frågor:
  • Varför kan fl ickor inte gå i skola t.ex. i Nepal?
  • Varför borde fl ickorna gå i skola?
  • Varför är det viktigt att fl ickor och pojkar har samma möjligheter att gå i skola?
  • Vad tycker eleverna om systemet med morgonskola? Vad är bra, vad är dåligt?
  • Hurudan framtid kommer Sostika att ha? Hur är det med Muuna?
 5. Fortsätt arbetet med en diskussion:
  • Samla tillsammans ihop svaren på frågorna ovan.
  • Fundera över om alla världens barn behöver en likadan utbildning? Behöver alla fi nländska barn en likadan utbildning?
  • Vad tycker eleverna att är viktigast inom utbildningen?

 

Avaa liite

På Svenska

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.