Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Rätt till egen åsikt

Luokka-asteet: 3.-6. , 5.-6.
Oppiaineet: draama, historia, katsomusaineet, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Målsättningar:  

 • Att lära sig att uttrycka och motivera en egen åsikt samt lyssna på andra.  
 • Att lära sig att det är barnets rätt samt en mänsklig rättighet att uttrycka en åsikt.  

Gör så här:

1. Fäst i klassens hörn eller på väggarna svarsalternativen på ett synligt sätt:  

 • Av samma åsikt   
 • Jag vet inte   
 • Jag funderar ännu   
 • Av annan åsikt  

2. Framkasta åt eleverna påståenden och frågor om klimatförändringen samt om att påverka genom sin egen verksamhet. Diskutera mellan frågorna om elevernas val. Berätta att man får ändra åsikt om man hör en bra motivering eller kommer på andra tankar. Tala om för eleverna att varje barn enligt konventionen om barnets rättigheter har rätt till en egen åsikt och att uttrycka den, såframt åsikten inte kränker andras rättigheter. Dessutom har ett barn rätt till information.  

Ni kan också hitta på egna påståenden, som de andra kan besvara genom att gå till den svarsvägg som beskriver den egna åsikten om påståendet.  

Påståenden:  

 • Jag vet vad klimatförändringen betyder.  
 • Det är viktigt att det också i framtiden vore bra att leva på jordklotet för alla människor och djur.  
 • Jag kan lära mig nya seder, med vilka man kan bromsa upp klimatuppvärmningen.   
 • Jag kommer nästa alltid ihåg att släcka lampor och elektriska apparater när jag inte använder dem.   
 • Vi kan tillsammans påverka klimatförändringen genom våra egna val.   
 • I Finland är det lätt för alla att göra val som är bra med tanke på klimatet.  
 • Människorna överallt i världen kan påverka klimatförändringen.  
 • Människorna bör skydda djuren mot effekterna av klimatförändringen.   
 • Alla borde i skolan lära sig färdigheter som är viktiga ur klimatsynpunkt.  
 • Jag kan berätta för andra om klimatvänliga val.   
 • Fastän det skulle skapa lite besvär att göra val som är bra ur klimatsynpunkt, så lönar det sig ändå att göra dem.  

3. Diskutera till slut tillsammans:  

 • Hur kändes det att ta ställning och uttrycka sin åsikt?  
 • Var det svårt att välja svar. Varför?   
 • Hur kändes det om du ändrade åsikt om något påstående? Var det svårt eller lätt?  
 • Varför kan det ibland vara viktigt att ändra åsikt?  
 • Varför bör alla ha rätt till en egen åsikt och till att uttrycka den?  
 • Varför är det viktigt att alla kan påverka klimatförändringen? 

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.