Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Perhe – huolenpidon ja hoivan perusyksikkö

Luokka-asteet: 1.-2., 3.-6.
Oppiaineet: katsomusaineet, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• Käsitellä lapsen oikeutta huoltajiin.
• Ymmärtää perheen rooli huolenpidon ja hoivan perusyksikkönä.

Tarvikkeet:

Kyniä, paperia, Lapsella on oikeus -kortit (1.-4. luokka) tai Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä (5.–6. luokka). Liitteet sivun alaosassa.

Ohjeet:

  1. Harjoituksen alustuksena toimii Yhtä perhettä -harjoitus. Kerro, että seuraavaksi pohditte, millä tavoin perheessä huolehditaan lapsesta ja millaista huolenpitoa lapset tarvitsevat huoltajiltaan.
  2. Pyydä oppilaita keskustelemaan parin kanssa, mitä asioita he tekevät arjessa perheensä kanssa ja millä tavoin perhe tai perheen aikuiset huolehtivat lapsista.
  3. Kootkaa oppilaiden ajatuksia taululle.
  4. Pyydä oppilaita valitsemaan jokin taululle kirjoitettu asia ja piirtämään kuva, miten perhe, perheen aikuinen tai aikuiset huolehtivat tilanteessa lapsesta.
  5. Keskustelkaa, mihin lapsen oikeuteen lasten piirtämä kuva liittyy. Voit jakaa oppilaille tueksi Lapsella on oikeus -kortit tai Lapsen oikeuksien sopimuksen lyhennettynä.

Purku:

  1. Kerro, että lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan vanhemmilla tai laillisilla huoltajilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista. Lisäksi valtion, eli myös opettajien, on kunnioitettava ja tuettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa.
  2. Kertaa, että perheitä on monenlaisia eikä ole olemassa yhtä oikeanlaista perhettä. Tärkeintä on, että lapsella on hyvä olla ja että lapsella on elämässään turvallinen aikuinen, joka huolehtii hänestä. 

Avaa liite

Suomeksi

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.