Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Onko maailma reilu?

Luokka-asteet: 7.-9.
Oppiaineet: draama, katsomusaineet, kuvataide, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

 • Pohtia syitä lapsen oikeuksien toteutumattomuuteen.
 • Keskustella siitä, miten ja miksi jotkut ihmiset hyötyvät toisten oikeuksien kustannuksella tai käyttävät nk. vahvemman oikeutta.


Ohjeet:

 1. Jaa oppilaat pienryhmiin tai pareihin. Näytä koko luokalle ”Onko maailma reilu?” -kuva.
 2. Tarkastelkaa kuvaa pienryhmissä ja laatikaa lyhyt kuvaus, esimerkiksi ajatuskartta tai muistinpanot siitä, mikä mielestänne on kuvan viesti ja sisältö.
 3. Esitelkää pienryhmien ajatukset ja keskustelkaa yhteisesti: 
  - Oliko ryhmissä erimielisyyttä siitä, mitä kuva merkitsee? Millaisia käsityksiä esiintyi?
  - Onko lähipiirissänne tapahtunut jotakin sellaista, josta kuva kertoo? Entä muualla Suomessa tai maailmassa? Keksikää esimerkkejä tällaisista tilanteista.
  - Millaiset seikat voivat johtaa tilanteisiin, joissa käytetään nk. vahvemman oikeutta?
  - Miten tai kuka tällaisiin tilanteisiin voi puuttua?

 4. Tutkikaa pienryhmissä tai pareittain sanoma- tai verkkolehdistä viime aikojen uutisia, jotka käsittelevät erilaisia konflikteja ja kriisejä eri puolilla maailmaa. Pohtikaa ja keskustelkaa yhteisesti pienryhmien tai parien poimimista uutisia vahvemman oikeuden näkökulmasta: Löydättekö uutisia tai juttuja, joissa jokin ihmisryhmä tai joku yksilö hyötyy toisten heikosta asemasta eli käyttää hyväkseen vahvemman oikeutta? 

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Keksikää "Onko maailma reilu?" -kuvasta tosielämän tilanteita. Piirtäkää tai dramatisoikaa niitä.

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.