Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Oikeus omaan mielipiteeseen

Luokka-asteet: 3.-6. , 5.-6., 7.-9.
Oppiaineet: draama, katsomusaineet, maantieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• Opetella oman mielipiteen ilmaisua ja perustelemista sekä muiden kuuntelemista.
• Oppia, että mielipiteen ilmaisu on lapsen oikeus sekä ihmisoikeus.

 

Ohjeet:

1. Kiinnitä luokan nurkkiin tai seiniin näkyvästi vastausvaihtoehdot:
• Samaa mieltä
• En tiedä
• Mietin vielä
• Eri mieltä


2. Esitä oppilaille väittämiä ja kysymyksiä ilmastonmuutoksesta sekä omalla toiminnalla vaikuttamisesta.
Keskustelkaa oppilaiden valinnoista kysymysten välillä. Kerro, että mieltään saa muuttaa, jos kuulee hyvän perustelun tai tuleekin toisiin ajatuksiin. Kerro oppilaille,että jokaisella lapsella on lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan oikeus omaan mielipiteeseen ja sen kertomiseen, kunhan mielipide ei loukkaa muiden oikeuksia.Lisäksi lapsella on oikeus tietoon.


Voitte myös keksiä omia väitteitä, joihin muut saavat vastata menemällä sen vastausseinän luo, joka kuvaa omaa mielipidettä väitteestä.


Väitteitä:
• Tiedän, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa.
• On tärkeää, että maapallolla olisi tulevaisuudessakin kaikille ihmisille ja eläimille hyvä elää.
• Voin opetella uusia tapoja, joilla voi hidastaa ilmaston lämpenemistä.
• Muistan melkein aina sammuttaa valot ja sähkölaitteet silloin, kun en käytä niitä.
• Voimme yhdessä vaikuttaa ilmastonmuutokseen omilla valinnoillamme.
• Suomessa kaikkien on helppo tehdä ilmaston kannalta hyviä valintoja.
• Ihmiset kaikkialla maailmassa voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen.
• Ihmisten pitää suojella eläimiä ilmastonmuutoksen vaikutuksilta.
• Kaikkien pitäisi oppia koulussa ilmaston kannalta tärkeitä taitoja.
• Voin kertoa ilmastoystävällisistä valinnoista muille.
• Vaikka ilmaston kannalta hyvin valintojen tekeminen tuottaisi vähän vaivaa, niitä kannattaa silti tehdä.


3. Keskustelkaa lopuksi yhdessä:
• Miltä tuntui ottaa kantaa ja ilmaista oma mielipide?
• Oliko vastauksen valitseminen vaikeaa? Miksi?
• Jos muutit mielesi jostakin väitteestä, miltä se tuntui? Oliko se vaikeaa vai helppoa?
• Miksi joskus voi olla tärkeää muuttaa mielipidettänsä?
• Miksi kaikilla pitää olla oikeus omaan mielipiteeseen ja sen ilmaisemiseen?
• Miksi on tärkeää, että kaikki voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen?

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.