Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Oikeudet eivät aina toteudu

Luokka-asteet: 7.-9.
Oppiaineet: katsomusaineet, kuvataide, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

 • Oppia, että suuri syy siihen, miksi lapsen oikeudet eivät toteudu kaikkialla maailmassa, on köyhyys
 • Pohtia, mistä köyhyys johtuu ja mihin se johtaa

 

Ohjeet:

 1. Jaa oppilaat neljän hengen ryhmiin ja jaa jokaiselle ryhmälle "Köyhyyden kehä" -kortit, jotka löydät tehtävän liitteenä. Jaa kortit toisistaan irti leikattuina.
 2. Pyydä oppilaita järjestämään kortit loogiseksi köyhyyden kehäksi niin, että kortti "köyhyys" on
  ylimpänä ja muut kortit seuraavat sitä myötäpäivään. Järjestyksen tulee kuvastaa sitä, kuinka
  köyhyys muodostuu ja ylläpitää itseään.
 3. Kun järjestys on valmis, kortit voi liimata julisteeksi tai niistä voi ottaa valokuvan. Korttien väleihin voi lisätä nuolet osoittamaan kehän suunnan.
 4. Pyydä oppilaita pohtimaan ryhmässä, miten köyhyyden kierteen voisi katkaista. Millaisia suunnitelmia ja konkreettisia toimia se vaatisi?
  Esimerkiksi kehitysohjelmat, joilla:
  - taataan perusravinto kaikille köyhyydessä eläville koululaisille
  - järjestetään ilmaisia terveyspalveluja köyhille perheille
  - organisoidaan ilmainen peruskoulutus köyhien perheiden lapsille
  - järjestetään köyhille aikuisille perus- ja ammatillista koulutusta
 5. Pyydä ryhmiä valitsemaan ehdotuksista mielestään paras ja kirjoittamaan se köyhyyden kehän viereen, sen kortin kohdalle, johon toimenpide ensisijaisesti liittyy.
 6. Tämän jälkeen ryhmät uudistavat oman kehänsä siitä pisteestä eteenpäin, johon avustustoimenpide kohdistui. Ratkaisut, kuinka köyhyys vaiheitaain voidaan voittaa, kirjataan lapuille. Laput lisätään kehälle sopiville kohdille.
 7. Ryhmät esittelevät ratkaisunsa muulle luokalle.

Purku:

 1. Keskustelkaa yhteisesti:
  - Mitkä ovat köyhyyttä edistäviä ja ylläpitäviä tekijöitä? Onko olemassa muita tekijöitä, jotka eivät tulleet esiin tässä harjoituksessa?
  - Miksi köyhyyden kehää on niin vaikea katkaista?
  - Mitä eri vaihtoehtoja ryhmät keksivät köyhyyden kehän katkaisemiseksi?
  - Riittääkö yksi toimenpide katkaisemaan köyhyyden kierteen vai tarvitaanko useampia?
  - Mikä tai mitkä esitetyistä toimenpiteistä olisi helpoin toteuttaa?
  - Mitä asioita näiden esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen vaatii?
  - Onko jotain esitetyistä toimenpiteistä toteutettu jo kotimaassa tai ulkomailla? Missä ja miten?
 2. On hyvä tuoda esiin keskustelussa, että köyhyyden kierre on nähtävissä myös teollistuneissa länsimaissa.


Ideoita jatkotyöskentelyyn:

 • Ottakaa selvää, mitä köyhyys tarkoittaa Suomessa. Miten köyhyys määritellään? Miten se vaikuttaa ihmisten elämään? 
 • Pohtikaa, mitä tarkoitetaan köyhyyden ja huono-osaisuuden ylisukupolvisella periytymisellä. Onko se vääjäämätöntä suomalaisessa yhteiskunnassa? Entä muualla maailmassa?

Avaa liite

Suomeksi

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.