Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Nyheter om jämställdhet

Luokka-asteet: 7.-9.
Oppiaineet: historia, katsomusaineet, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Målsättningar:  

  • Att bekanta sig med jämställdhetsmålet för hållbar utveckling via media.  
  • Att lära sig undersöka och utvärdera media ur jämställdhetssynpunkt.  

Gör så här:

1. Bläddra i sociala medier, en tidning eller webbtidning, t.ex. en lokal tidning. Hittar ni genom att bläddra sådana människor som uppräknats nedan? Räkna för var och en punkt, hur många människor som hör till var och en grupp som ni hittar i tidningens bilder eller texter.

  • Ledare som är män  
  • Ledare som är kvinnor  
  • Idrottare som är män  
  • Idrottare som är kvinnor  
  • Proffs eller amatörer på det tekniska området som är män 
  • Proffs eller amatörer på det tekniska området som är kvinnor 
  • Människor av annat kön än man och kvinna 
  • Nyheter eller postningar som behandlar likställdheten mellan könen   

 

2. Planera framtida nyheter, i vilka man berättar om framsteg inom jämställdheten. Skriv en rubrik till nyheten och samt en kort text. Nyheten kan också ha en bild och en bildtext. Berätta i nyheten hur jämställdheten mellan könen har gått framåt. Med vilka medel har den befrämjats? Hur ser ett jämställt Finland eller en jämställd värld ut? Nyheten kan också göras som en kort video eller ljudupptagning. 

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.