Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Murretaan stereotypiat – jokainen erilainen, jokainen samanarvoinen!

Luokka-asteet: 3.-6.
Oppiaineet: katsomusaineet, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• ymmärtää, mitä stereotypiat ovat ja miten ne liittyvät syrjintään
• oivaltaa, että omalla toiminnalla voi murtaa stereotypioita ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista

Tarvikkeet:

Paperia ja kyniä,  #LikeAGirl -video (2014, 3:18 min.).

Ohjeet:

 1. Katsokaa video, joka liittyy stereotypioihin. Käykää läpi, mitä ovat stereotypiat:
  - yksinkertaistettu, kaavamainen kuva ihmisryhmästä
  - stereotypiat ohjaavat sekä sitä, miten ihmiset ajattelevat toisista ihmisistä ja itsestään että toimintaa itseä ja muita kohtaan
 2. Katsokaa #LikeAGirl -video ja pyydä oppilaita kiinnittämään huomio siihen, millaisia stereotypioita he videolla kuulivat ja miksi ne ovat ikäviä ja vaarallisia.
 3. Keskustelkaa, mitä oppilaat näkivät videolla. Muistuttakaa mieleen, että Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. Keskustelkaa, kuinka moni on itse kuullut sanottavan ikävään sävyyn ”Heittää kuin tyttö” tai ”Tehdä jotain kuin tyttö”? Stereotypioita liittyy myös poikiin: kuinka moni on kuullut todettavan ”Kestä se niin kuin mies” tai ”Tosimies ei itke”? On myös lapsia, jotka eivät koe olevansa tyttöjä eivätkä poikia.
 4. Keskustelkaa, miksi tällaisten stereotypioita vahvistavien lausahdusten käyttö on huono asia. Esimerkiksi:
  - Ne saavat aikaan tunteen, että ei kelpaa sellaisena kuin on ja itsessä on jotain vikaa. Ne saavat häpeämään jotakin omia ominaisuuksia tai piirteitä. Ne ohjaavat ihmisiä toimimaan tietyllä, odotusten mukaisella tavalla. Se on huono asia terveen minäkuvan kehitykselle, itsetunnolle ja uskallukselle elää sellaista elämää kuin tahtoisi.
  - Ne ovat syrjiviä ja ihmisoikeussopimuksen vastaisia.
 5. Keskustelkaa, minkälaisista ominaisuuksista tai piirteistä sukupuolen lisäksi kerrotaan yhtä tarinaa ja minkä ominaisuuksien takia ihmiset kohtaavat paljon ennakkoluuloja (esimerkiksi sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, kieli, harrastus, ihonväri, etninen tausta, uskonto, ulkonäkö)?
 6. Pyydä oppilaita pohtimaan ja kirjoittamaan, miten he voivat rikkoa stereotypioita ja tehdä siten maailmasta yhdenvertaisemman paikan kaikille. Keskustelkaa oppilaiden keksimistä toimintatavoista ja kootkaa ne julisteeksi luokan seinälle.
  Esimerkiksi:
  - En oleta jonkin ominaisuuden perusteella, minkälainen joku henkilö on.
  - En päätä, mitä ajattelen jostakusta ennen kuin tutustun häneen. (Kohtaan ihmiset yksilöinä, en jonkin oletetun stereotypian edustajana)
  - Kiinnitän huomion siihen, miten puhun. En liitä negatiivisia ilmauksia mihinkään ominaisuuksiin. (Esimerkiksi homo tai vammainen eivät ole haukkumasanoja.) 
  - Toisen ominaisuuksien käyttäminen haukkumasanana on loukkaavaa. En ylipäätään
  hauku ketään.

Purku:

 1. Kertaa, että jokainen ihminen on arvokas ja yhdenvertainen ja että ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiselle kaikkialla maailmassa. Jokaisella ihmisellä on oikeus olla oma itsensä ja oikeus syrjimättömyyteen.
 2. Jokainen voi omalla toiminnallaan rakentaa yhdenvertaisempaa maailmaa, esimerkiksi kiinnittämällä puheeseensa huomiota.

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.