Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Mitä minä voin tehdä ja mitä valtion täytyy tehdä? (1.-4. luokka)

Luokka-asteet: 1.-2., 3.-6.
Oppiaineet: katsomusaineet, ympäristöoppi
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• Oivaltaa, että lapsen oikeuksien toteutuminen on ensisijaisesti valtion ja aikuisen velvollisuus.
• Oivaltaa, että lapsen oikeuksiin liittyy myös jokaisen velvollisuus kunnioittaa toisten oikeuksia.
• Oivaltaa, miten sekä omien että muiden oikeuksien toteutumista voi edistää.

 

Ohjeet:

 1. Pohtikaa, mitä aikuisten täytyy tehdä ja mitä lapset voivat tehdä, jotta lapsen oikeudet toteutuvat. Oikeuksien toteutumisesta huolehtiminen on valtion ja aikuisten velvollisuus, mutta jokaisen ihmisen velvollisuus on kunnioittaa toisten oikeuksia. Lisäksi myös lapsilla on keinoja edistää sekä omien että muiden oikeuksien toteutumista.
 2. Keksikää yhdessä oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vaikuttamiskeinoihin liittyviä esimerkkejä oppilaiden omasta elämästä, esimerkiksi:
  - Oikeus: Jokaisella on oikeus elää terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.
  - Velvollisuus: Missä ja miten oppilaat saavat hoitoa? Käykää yhdessä läpi, että esimerkiksi juuri sairaaloiden ja terveyskeskusten järjestäminen, lääkkeiden turvaaminen ja lääkäreiden kouluttaminen on valtion, maan päättäjien, velvollisuus eli tehtävä.
  - Vaikuttamiskeino: Mitä lapset voivat tai lasten täytyy tehdä, jotta jokainen voi elää terveenä? Lapsen tulee huolehtia omasta ja muiden terveydestä esimerkiksi pesemällä käsiä. Ei saa yskiä toisia päin. Lisäksi lapsi voi opetella perusensiaputaidot.
 3. Valitse kaikille oppilaille yhteinen oikeus ja kirjoita se taululle tai anna oppilaiden valita jokin lapsen oikeus. Keskustelkaa, mitä kaikkea valittuun oikeuteen kuuluu.
 4. Pohtikaa, mitä valtion ja lasten täytyy tehdä, jotta oikeus toteutuu. Kirjatkaa keksimänne esimerkit näkyviin. Ensimmäiselle riville kirjoitetaan tai piirretään oikeus, toiselle riville, valtion velvollisuus edistää oikeuden toteutumista ja kolmannelle riville, oppilaan omat vaikuttamiskeinot oikeuden toteutumiseen.

PURKU:

 1. Keskustelkaa:
  - Miksi aikuisilla on enemmän velvollisuuksia kuin lapsilla?
  - Millaista oli keksiä keinoja edistää oikeuksien toteutumista?
  - Miten teidän luokassanne voisi edistää oikeuden toteutumista?
 2. Kerratkaa, että lapsen oikeuksien toteutuminen on ensisijaisesti aikuisten ja valtion lainsäädännön ja viranomaisten velvollisuus. Kuitenkin myös jokainen lapsi voi omalla toiminnallaan vaikuttaa omien ja muiden lasten oikeuksien toteutumiseen. Voitte esittää pantomiimina keinoja, jolla lapset voivat edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Muiden oppilaiden tehtävänä on arvata, mitä esityksessä tapahtuu ja mihin oikeuteen esitys liittyy.

Avaa liite

Suomeksi

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.