Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Mitä jos…? -draamaharjoitus lapsen oikeuksien merkityksestä

Luokka-asteet: 3.-6.
Oppiaineet: katsomusaineet, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• syventyä Lapsen oikeuksien sopimukseen
• pohtia oikeuksien merkitystä, keskinäisriippuvuutta ja vaikutusta arkielämässä
• oivaltaa, että yhteisiä sääntöjä tarvitaan, jotta kaikkien elämä on ihmisarvoista
• harjoitella luovaa ajattelua ja esiintymistä.

Tarvikkeet:

Kyniä, papereita, jakotiloja luokan ulkopuolelta näytelmien harjoittelua varten, Mitä, jos…? -tilanteet, Vaikutusten ketju -moniste. Liitteet sivun alaosassa.

Ohjeet:

 1. Jaa oppilaat pienryhmiin. Kerro, että seuraavaksi oppilaat pääsevät kuvittelemaan erilaisia ”Mitä, jos…?” -tilanteita ja niiden seurauksia sekä tekemään niistä näytelmän.

 2. Käykää yhdessä esimerkki Mitä, jos…? -tilanteesta ja vaikutusten ketjusta:
  - Kerro tilanne: ”Kaikkien moottoriajoneuvojen, kuten bussien, autojen, moottoripyörien ja rekkojen käyttö kielletään tästä hetkestä alkaen.”
  - Pyydä oppilaita keksimään, millaisia vaikutuksia tällä on välittömästi. Esimerkiksi kaukana asuvat lapset eivät pääse kouluun tai koulusta kotiin, kauppoihin ei voi kuljettaa ruokaa ja maanviljelijät eivät saa korjattua satoa. 
  - Pyydä oppilaita keksimään jatkoseurauksia keksimälleen välittömälle vaikutukselle. Esimerkiksi lapset jäävät koululle eivätkä vanhemmat pääse töistä kotiin, ihmisiltä loppuu ruoka ja he näkevät nälkää, syntyy kaaos.

 3. Jaa jokaiselle ryhmälle ”Mitä, jos…?” –tilanne ja Vaikutusten ketju –moniste.

 4. Pyydä oppilaita lukemaan heille annettu tilanne ja keksimään siitä vaikutusten ketjuja.

 5. Kun oppilaat ovat keksineet ainakin yhden vaikutusten ketjun, pyydä heitä valmistelemaan siitä pieni näytelmä. Anna selkeä aika valmistella esitys ja osoita paikka esityksen harjoittelemiselle.

 6. Pyydä oppilaita esittämään näytelmät ryhmä kerrallaan.


Purku:

 1. Keskustelkaa jokaisen esityksen jälkeen
  - Pyydä muita oppilaita kertomaan, mitä he näkivät. Mitä oli tapahtunut ja mitä siitä seurasi?
  - Pyydä kommenttien jälkeen esiintynyttä ryhmää täydentämään muiden oppilaiden tulkintoja.
  - Keskustelkaa, mitä muita seurauksia tilanteella voi olla?
  - Keskustelkaa, mihin lapsen oikeuksiin tilanne liittyy.
  - Kerratkaa esityksen perusteella, miksi oikeus on tärkeä ja miksi valtion tehtävänä on varmistaa sen toteutuminen. Voitte keskustella myös, miten oikeus toteutuu tällä hetkellä oppilaiden kohdalla ja miten oppilaat voivat edistää oikeuden toteutumista.


HUOM! Opettaja voi keksiä Mitä, jos…? -tilanteet itse esimerkiksi aiempien keskustelujen pohjalta.

Alkuperäinen lähde: Harjoitus muokattu Compasito -lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirjasta, s. 179–183 (suomennettu 2012)

Avaa liite

Suomeksi

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.