Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Maailmaa muuttavia tekoja

Luokka-asteet: 7.-9., toinen aste
Oppiaineet: katsomusaineet, maantieto, terveystieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• Tutustua kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä keinoihin vaikuttaa tavoitteiden edistämiseen
• Löytää innostavia vaikuttamiskeinoja ja innostaa muita kestävän kehityksen edistämisestä

Ohje:

1. Katsokaa video Maailman suurin oppitunti 2 (5:16 min).


2. Keskustelkaa videosta pienryhmissä tai pareittain:
– Missä maissa videon nuoret asuvat?
– Millaisia haasteita videon nuoret ovat kohdanneet?
– Millaisia tekoja nuoret tekivät kestävän kehityksen hyväksi?
– Mihin kestävän kehityksen tavoitteisiin nuorten ideat mielestänne liittyvät?
– Mitä mieltä olette väitteestä ”Kukaan ei voi yksin kääntää ilmastonmuutoksen suuntaa, mutta jokainen voi tehdä jotain.”? Millaisia pieniä tai suuria tekoja teet omassa elämässäsi maapallon hyväksi?
– Mitkä asiat voivat olla esteenä uusien toimintatapojen aloittamiselle? Millaiset tunteet tai ajatukset saattavat estää uuden toiminnan aloittamisen? Miten esteenä olevia asioita ja tunteita voisi ratkoa? Yksin tai yhdessä?


3. Katsokaa video Maailman suurin oppitunti 3 (4:44).


4. Laatikaa pienryhmissä tai pareittain lyhyet ohjeet siitä, miten kuka tahansa voisi ryhtyä toimiin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Voitte suunnata ohjeet koulun muille oppilaille, asuinalueenne asukkaille tai vaikkapa kaikille maailman ihmisille. Voitte ottaa ideoita katsomistanne videoista sekä keskustelustanne. Keksikää ohjeille houkutteleva ja kannustava otsikko. Voitte lisätä ohjeisiin myös kuvitusta. Postatkaa ohjeenne esimerkiksi koulun somekanavalle, laittakaa ohjeet koulussa näkyvälle paikalle tai viekää ohjeet opettajan johdolla vaikkapa lähikaupan ilmoitustaululle.Tehtävän voi toteuttaa myös lyhyenä videona.

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.