Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Maailmaa muuttavia ajatuksia

Luokka-asteet: 5.-6., 7.-9., toinen aste
Oppiaineet: historia, katsomusaineet, maantieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• Huomata, että jokainen voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen omilla valinnoillaan
• Pohtia ilmastonmuutokseen vaikuttamista historiallisten ajattelijoiden sitaattien avulla

Ohje:

1. Lukekaa tehtävän liitteenä olevat lainaukset ajatuksella läpi. Lukemisen jälkeen jokainen valitsee lainauksista sen, joka on omasta mielestä ilmastonmuutokseen vaikuttamisen kannalta tärkein tai puhuttelevin.
2. Keskustelkaa lainauksista ja niiden herättämistä ajatuksista:
• Miksi valitsit juuri kyseisen sitaatin?
• Mikä sitaatissa mielestäsi on ilmastonmuutokseen vaikuttamisen kannalta tärkeintä?
• Miten pystyisit itse soveltamaan sitaatin ajatusta omassa elämässäsi?


Tässä tehtävässä saa muuttaa mieltään ja vaihtaa valitsemaansa sitaattia, jos kuulee hyvät perustelut. Kaikissa lainauksissa on kyse muutoksesta ja vaikuttamiseen ryhtymisestä.


3. Voitte halutessanne jatkaa työskentelyä esimerkiksi tutustumalla tarkemmin ajattelijoihin, joiden lainauksiin tutustuitte tehtävässä. Selvittäkää erityisesti, millä eri tavoin he ovat työllään pyrkineet vaikuttamaan maailmaan.

Avaa liite

Suomeksi

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.