Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Lapsen oikeuksien timantti

Luokka-asteet: 3.-6. , 5.-6.
Oppiaineet: katsomusaineet, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• tutustua lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöön
• pohtia lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä
• ymmärtää lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet

Tarvikkeet:

Lapsen oikeuksien timantti -kortit leikeltyinä. Liite sivun alaosassa.

Ohjeet:

 1. Jaa oppilaille, pareille tai pienryhmille Lapsen oikeuksien timantti -kortit.
 2. Pyydä oppilaita lukemaan kortteihin kirjoitetut oikeudet ja pohtimaan jokaisen kortin kohdalla, miksi kyseinen oikeus on tärkeä ja mitä tapahtuisi, jos oikeus ei toteudu.
 3. Pyydä oppilaita asettamaan kortit tärkeysjärjestykseen timantin muotoon. Alimmalle riville asetetaan tärkein oikeus. Seuraavalle riville kaksi seuraavaksi tärkeintä. Kolmannelle riville kolme seuraavaksi tärkeintä ja niin edelleen. Kerro, että väärää järjestystä ei ole, tärkeää on perustelut.
 4. Pyydä ryhmiä kertomaan, minkä oikeuden he valitsivat alimmaksi ja minkä takia. Mitä oikeus tarkoittaa? Kuinka moni ryhmä valitsi saman? Minkä oikeuden ryhmät valitsivat toiselle riville ja minkä takia? Ketkä valitsivat saman?


Purku:

 1. Keskustelkaa, miltä tuntui laittaa oikeudet tärkeysjärjestykseen. Kerro, että tehtävä on tarkoituksella haastava ja periaatteessa mahdoton, sillä kaikki harjoituksen oikeudet ovat tärkeitä ja siksi ne ovat mukana lasten ihmisoikeussopimuksessa eli Lapsen oikeuksien sopimuksessa. Mielikuvaharjoitus timantista valaisee ajatusta: timantti on säröllä, jos minkä tahansa kortin eli oikeuden ottaa pois.
 2. Keskustelkaa Lapsen oikeuksien sopimuksesta.

  - Maailman maiden päättäjät ovat yhteisessä järjestössään, Yhdistyneissä kansakunnissa pohtineet, mitkä tarpeet yhdistävät kaikkia maailman ihmisiä ja siten päätyneet ihmisoikeussopimuksessa kirjattuihin sääntöihin eli ihmisoikeuksiin

  - Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan asioita, jotka kuuluvat jokaiselle ihmiselle, riippumatta ihmisen asuinpaikasta, sukupuolesta, varallisuudesta, uskonnosta, ihonväristä, koulutustasosta tai perheestä tai mistään muusta syystä. Ketään saa syrjiä.

  - Ihmisoikeuksien yleisperiaatteet ovat:
    1. Jokainen ihmisoikeus kuuluu jokaiselle ihmiselle (universaalius)
    2. Kaikki oikeudet, jotka ovat sopimukseen valittuina, ovat tärkeitä ja perustavanlaatuisia hyvän elämän toteutumiseksi (perustavuus)
    3. Jokainen oikeus on yhtä tärkeä – siksi jokainen näistä oikeuksista on otettu osaksi kansainvälistä ihmisoikeussopimusta (jakamattomuus)
    4. Oikeuksia ei voi ottaa keneltäkään pois (luovuttamattomuus)

  - Lapset tarvitsevat erityistä huolenpitoa ja siksi lapsille on laadittu oma ihmisoikeussopimus, Lapsen oikeuksien sopimus. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle alle 18-vuotiaalle lapselle kaikkialla maailmassa.

  - Suomi ja 195 maailman maata ovat luvanneet muuttaa lakinsa lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiseksi ja huolehtia, että lapsen oikeudet toteutuvat.

  - Huolimatta lupauksista lapsen oikeudet eivät toteudu kaikkialla jokaisen lapsen kohdalla. Siksi on tärkeää, että jokainen tuntee oikeudet, jotta ihmiset osaavat edistää ja vaatia niiden toteutumista.

  - Lisäksi myös lapset voivat vaikuttaa oikeuksien toteutumiseen. Esimerkiksi jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, että luokkakaverilla on turvallista ja hyvä olla koulussa ja oppia. (Oppilailta voi kysyä, että miten.)

Alkuperäinen lähde: Lapsen oikeus! osa 1, UNICEF 2018

Avaa liite

Suomeksi

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.