Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Lapsen oikeudet viltin alla

Luokka-asteet: 1.-2., esiopetus
Oppiaineet: katsomusaineet, terveystieto, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• Ymmärtää, mitä lapsen oikeudet ovat.

• Pohtia, miksi lapsen oikeudet ovat tärkeitä.

Tarvikkeet:

• Lapsen oikeuksiin liittyviä esineitä. (Esimerkiksi: passi – oikeus kansalaisuuteen, vesipullo – oikeus puhtaaseen veteen, lääkepakkaus – oikeus lääkäriin, lelu – oikeus leikkiin, penaali – oikeus kouluun, perhekuva – oikeus huoltajiin, luokan aloitelaatikko tai kuva viittaavasta lapsesta – oikeus mielipiteeseen.)

• Lapsen oikeuksien sopimuksen lyhennettynä löydät esimerkiksi täältä.

Ohjeet:

  1. Pyydä oppilaat lattialle istumaan.
  2. Asettele esineet lattialle. Pyydä oppilaita tarkastelemaan lattialla olevia esineitä. Laita viltti esineiden päälle.
  3. Valitse yksi vapaaehtoinen. Pyydä muita oppilaita sulkemaan silmät ja vapaehtoista valitsemaan yksi esine viltin alta ja kätkemään esine selkänsä taakse.
  4. Pyydä oppilaita avaamaan silmät ja paljasta esineet viltin alta. Ohjaa oppilaat hiljaisuuden vallitessa tarkastelemaan, mikä esine puuttuu ja nostamaan käden ylös, kun on keksinyt puuttuvan esineen. Anna jollekin vuoro kertoa, mikä esine puuttuu.
  5. Keskustelkaa, miksi esine on tärkeä. Kerro keskusteluun viitaten, mikä oikeus esineeseen liittyy. Kerro, että oikeus kuuluu jokaiselle lapselle kaikkialla maailmassa ja on elintärkeä, kuten lapsetkin perustelivat.
  6. Toistakaa harjoitus kaikkien tavaroiden kohdalla.
  7. PURKU: Käy läpi harjoitukseen viitaten, mikä lapsen oikeuksien sopimus on:

-Maailman maiden yhteisessä järjestössä, Yhdistyneissä kansakunnissa, on pohdittu, mitkä tarpeet yhdistävät kaikkia maailman ihmisiä. Ihmisoikeussopimuksiin on kirjattu yhteisesti sovitut ihmisoikeudet, jotka kuuluvat jokaiselle ihmiselle. Ketään ei saa syrjiä.

-Lapset tarvitsevat erityistä huolenpitoa ja siksi lapsille on laadittu oma ihmisoikeussopimus, lapsen oikeuksien sopimus. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle alle 18-vuotiaalle lapselle kaikkialla maailmassa. Lapsen oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus elämään, suojeluun, koulunkäyntiin, leikkiin ja lepoon, ruokaan ja juomaan, terveydenhuoltoon, perhe-elämään.

-Lapsen oikeus on valtion velvollisuus: Suomen ja 195 maailman muun maan johtajat ovat luvanneet lainsäädäntönsä kautta huolehtia, että lapsen oikeudet toteutuvat.

-Huolimatta lupauksista lapsen oikeudet eivät toteudu kaikkialla jokaisen lapsen kohdalla. Siksi on tärkeää, että jokainen tuntee oikeudet, jotta ihmiset osaavat edistää ja vaatia niiden toteutumista.

-Lisäksi myös lapset voivat vaikuttaa oikeuksien toteutumiseen. Esimerkiksi jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, että luokkakaverilla on turvallista ja hyvä olla koulussa ja oppia. (Oppilailta voi kysyä, että miten.)

VARIAATIO:

• Lapsen oikeudet pussissa. Sen sijaan, että kätket esineet viltin alle, laita esine kerrallaan kangaspus-siin. Laita pussi kiertämään ja pyydä oppilaita tunnustelemaan, mitä pussissa on. Paljasta pussiin kätketty esine sen jälkeen, kun oppilaat ovat tunnustelleet pussia ja arvanneet esineen. Pohtikaa yhdes-sä, miksi esine on lapsille tärkeä ja mihin sitä tarvitaan.

LÄHDE: Lapsen oikeus! osa 1, UNICEF 2018

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.