Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Lapsen oikeudet tekevät elämästä turvallisempaa

Luokka-asteet: 1.-2., 3.-6.
Oppiaineet: katsomusaineet, kuvataide, liikunta, terveystieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

  • Tutustua lapsen oikeuksiin erityisesti turvallisuuden näkökulmasta.
  • Pohtia turvallisuuden eri puolia ja turvallisuuteen vaikuttavia asioita.

 Ohjeet:

1. Katsokaa video Kysymyksiä Keniaan.

2. Tutkailkaa Lapsen oikeuksia esitteleviä kuvia kuvaympyrästä, joka löytyy tehtävän liitteenä.

3. Laatikaa kuvaympyrän ympärille ajatuskartta. Kuvaympyrän voi esimerkiksi tulostaa tai heijastaa taululle. Kirjatkaa karttaan kunkin oikeuden kohdalle, miten kyseinen oikeus vaikuttaa tai liittyy turvallisuuteen. Pohtikaa, miten oikeus liittyy turvallisuuteen esimerkiksi kotona, koulussa tai harrastuksissa. Ajatuskartan voi laatia koko ryhmän kanssa yhteisesti tai pienryhmissä esim. A3-kokoiselle paperille.

4. Pohtikaa alla olevien apukysymysten avulla, mitä kaikkia eri puolia turvallisuuteen liittyy.

  • Mitkä asiat lisäävät turvallisuutta?
  • Mitä turvallisuus mielestänne tarkoittaa?
  • Mitä muita turvallisuuteen vaikuttavia asioita keksitte? Esimerkiksi koulussa, kotona, harrastuksissa, kaupungilla, somessa, digitaalisissa peleissä tai muualla?
  • Miten voimme itse vaikuttaa turvallisuuteen?

5. Kootkaa lopuksi kaikki ajatuskartat yhteen ja tarkastelkaa niitä yhdessä: Mitkä asiat niissä ehkä toistuvat? Mitä vielä voisi lisätä?

Avaa liite

Suomeksi

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.