Siirry sisältöön
Mieltään osoittava piirroshahmo sinisellä pohjalla

Lapsen oikeudet ja hyvinvointi

Luokka-asteet: 1.-2., esiopetus
Oppiaineet: katsomusaineet, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet: 

  • Pohtia oman ja muiden lasten hyvinvoinnin edellytyksiä ja oppia niiden yhteydestä lapsen oikeuksiin. 
  • Osata kuvan avulla yhdistää lapsen oikeuksia omaan arkiympäristöön. 

 

Ohje: 

1. Katselkaa yhdessä UNICEFin Löydä lapsen oikeus! -julisteen kuvaa ja kertaa samalla oppilaille, että jokaisella lapsella maailmassa on samat oikeudet. Niistä on olemassa yhteinen sopimus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Kerro, että julisteen kuvasta löytyy monia lapsen oikeuksia. 

 

2. Kerro että kaikilla lapsilla on oikeus hyvinvointiin. Anna tai näytä oppilaille seuraava ohje pari- tai ryhmätyöskentelyä varten:
 
MI-TÄ A-SI-OI-TA SII-HEN TAR-VI-TAAN, ET-TÄ LAP-SI VOI HY-VIN JA ET-TÄ LAP-SEL-LA ON HY-VÄ OL-LA? 
ET-SI NII-TÄ KU-VAS-TA JA KER-RO ÄÄ-NEEN. 
VOIT MYÖS KIR-JOIT-TAA TAI PIIR-TÄÄ NII-TÄ. 


 
3. Kerro oppilaille, että hyvinvointiin kuuluu monta osaa: se, että kehossa on hyvä olo, että tunteiden ja ajatusten kanssa on hyvä olla ja että muiden ihmisten kanssa on hyvä olla.  (Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys.) Jokaisella lapsella on oikeus koulunkäymiseen, terveyteen, riittävään ravintoon, terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön sekä lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan ja moniin muihin tärkeisiin asioihin. 
 
Käykää läpi oppilaiden löytämiä asioita ja etsikää julisteesta ainakin seuraavat asiat: 


Lapset käyvät koulua ja oppivat. 
Lapset leikkivät, pelaavat ja viettävät vapaa-aikaa välitunnilla. 
Lapsilla on monenlaisia perheitä ja kaikki perheet ovat hyviä ja arvokkaita. 
Lapset saavat kertoa omia ajatuksiaan ja mielipiteitään eli ilmaista itseään. 
Lapset saavat jutella heitä mietityttävistä asioista ja huolista turvallisen ja luotettavan aikuisen kanssa. 
Lapsi saa apua ja hoitoa, kun häntä on sattunut. 
Lapset syövät terveellistä ruokaa, joka auttaa kasvamaan ja kehittymään ja juovat puhdasta vettä. 
Lapsi saa terveydenhoitoa esimerkiksi koululääkäriltä. 
Lapset saavat olla juuri sitä mitä ovat, jokainen oma itsensä ja omanlaisensa. 

 

4. Kertaa että nämä kaikki asiat kuuluvat kaikille lapsille. Jokaisella lapsella on oikeus voida hyvin ja aikuisten tehtävänä on varmistaa se ja pitää huolta lapsista.

 

5. Keskustelkaa lopuksi siitä, miten lapset voivat itse vaikuttaa siihen, että esimerkiksi koulussa on hyvä ja turvallista olla ja mitkä asiat auttavat oppilaita voimaan hyvin.

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.