Siirry sisältöön

Kympin todistus kohta kohdalta

Luokka-asteet: 1.-3., 4.-6., 7.-9.
Oppiaineet: historia, katsomusaineet, terveystieto, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Kympin todistus kohta kohdalta 1.-3.-lk 

Lukekaa Kympin todistus yhdessä läpi kohta kohdalta. Pyydä oppilaita peukuttamaan kohdille, jotka he kokevat tärkeiksi. Pyydä yhtä tai useampaa oppilasta perustelemaan, miksi kyseinen kohta on heidän mielestään tärkeä.  

Rohkaise oppilaita kertomaan, jos jokin kohta tuntuu vaikealta ymmärtää. Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä todistuksen eri kohdat tarkoittavat. 

 

Kympin todistus kohta kohdalta 4.-9.-lk 

Käykää Kympin todistus kohta kohdalta läpi ja pyydä nuoria peukuttamaan, jos kokee, että kyseinen kohta on tärkeä. Rohkaise myös kertomaan, jos joku kohta tuntuu vaikealta ymmärtää. Voitte keskustella kustakin kohdasta, mitä se tarkoittaa ja miten nuoret sen ymmärtävät. 

Voitte myös laajentaa keskustelua yhteyskunnalliselle tasolle, jos se tuntuu luontevalta. Pyydä nuoria näyttämään peukkua ylös, jos kokevat, että esim. nuorten ihmisarvoa kunnioitetaan yleisesti yhteiskunnassa, peukkua sivulle, jos kyseistä kohtaa tai esim. sanaa ihmisarvo on vaikea ymmärtää ja peukkua alas, jos nuoret kokevat, että nuorten ihmisarvoa ei vielä kunnioiteta riittävästi. 

Voitte myös yhdessä miettiä miten jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa lapsen oikeuksien toteutumiseen. Jokainen ihminen voi: 

  • Kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa  
  • Toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta kantamalla vastuuta ympäristöstä ja lähimmäisestä.  
  • Jokainen ihminen on samanarvoinen. Länsimainen ihminen ei ole ihmisarvoltaan ylempi, vaikka hänellä on enemmän aineellista omaisuutta. Ihmisarvoa ei mitata rahassa. 

”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”  
(YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 1. artikla) 

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.