Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Kestävä kehitys ja lapsen oikeudet

Luokka-asteet: toinen aste
Oppiaineet: historia, katsomusaineet, maantieto, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Etätehtävät

Tavoitteet:

• Tutustua kestävän kehityksen tavoitteisiin ja lapsen oikeuksiin.
• Havaita vaikutussuhteita kestävän kehityksen tavoitteiden ja lapsen oikeuksien välillä.

Ohje:

1. Puolet ryhmästä etsii tietoa kestävän kehityksen tavoitteista ja puolet lapsen oikeuksista. Jokainen opiskelija valitsee yhden kestävän kehityksen tavoitteen tai yhden lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan.


2. Tutkikaa ja vertailkaa toisiinsa kestävän kehityksen tavoitteita ja lapsen oikeuksia. Keskustelkaa pareittain tai pienryhmissä. Keksikää, miten oikeudet ja tavoitteet vaikuttavat toisiinsa. Koittakaa löytää yhteys valitsemienne oikeuksien ja tavoitteiden väliltä tai havaita vaikutusyhteyksiä. Oikeudet edesauttavat tavoitteiden saavuttamista, tavoitteiden edistäminen puolestaan vahvistaa oikeuksia. Kaikissa on jokin vaikutusyhteys, joissakin vahvempi kuin toisissa. Millaisia yhteyksiä löydätte? Kootkaa pienryhmissä yhteyksiä näkyviin esimerkiksi ajatuskarttaan.


Tehtävän voi toteuttaa myös pelkillä kestävän kehityksen tavoitteilla tai pelkillä lapsen oikeuksilla: Millä tavoilla kestävän kehityksen tavoitteet tai lapsen oikeudet liittyvät toisiinsa? Miten ne tukevat toisiaan? Ovatko ne riippuvaisia toisistaan? Miten?


3. Keskustelkaa lopuksi kysymysten avulla:
• Miten lapsen oikeuksia vahvistamalla voidaan myös edistää kestävän kehityksen tavoitteita?
• Miten kestävän kehityksen tavoitteilla voidaan myös vahvistaa lapsen oikeuksia?
• Mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tavallisilta ihmisiltä?
• Mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kouluilta? Kaupungeilta? Valtioilta?
• Teetkö jo arjessasi sellaisia valintoja, jotka edistävät jotakin tavoitetta? Millaisia?
• Mihin tavoitteeseen haluaisit vaikuttaa omassa elämässäsi? Millaisia vaikuttamiskeinoja tiedätte?


4. Voitte halutessanne jatkaa työskentelyä tutustumalla erilaisiin mahdollisiin vaikuttamisen tapoihin tai esimerkiksi kirjoittamalla mielipidekirjoituksen kestävän kehityksen tavoitteista ja lapsen oikeuksista.

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.