Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Kaikki mukaan leikkiin! - pienoisnäytelmät

Luokka-asteet: 1.-2., esiopetus
Oppiaineet: katsomusaineet, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• Pohtia, millainen on hyvä leikki
• Oivaltaa, miten oikeus leikkiin ja oikeus syrjimättömyyteen liittyvät toisiinsa
• Harjoitella ajatusten koostamista tarinaksi
• Harjoitella ilmaisua draaman keinoin

 

Ohjeet:

 1. Keskustelkaa siitä, millainen leikki on kaikille kiva: Miten varmistetaan, että kaikilla on leikissä hyvä mieli?
 2. Jaa oppilaat pienryhmiin. Jaa jokaiselle ryhmälle näytelmän aihe liitteenä olevasta listasta. Anna oppilaille aikaa suunnitella näytelmä. Jos ryhmässä ei ole ainuttakaan lukutaitoista oppilasta, lue näytelmän aihe pienryhmälle.
 3. Pyydä oppilaita esittämään pienet näytelmänsä pienryhmä kerrallaan.
 4. Keskustelkaa jokaisen esityksen jälkeen.
  - Pyydä katsojia kertomaan, mitä näytelmässä tapahtui. Oliko näytelmässä onnellinen loppu?
  - Anna esiintyjille mahdollisuus kertoa näytelmästään ja kommentoida muiden oppilaiden
  vastauksia.
  - Keskustelkaa, ovatko lapset leikkiessään kohdanneet vastaavaa tilannetta. Miten oppilaat ovat toimineet silloin? Mitä oppilaat oppivat näytelmästä?
 5. Kerratkaa lopuksi, että Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus leikkiin. Ketään lasta ei saa syrjiä leikeissäkään. Muistuta, että vaikka ei olisikaan paras kaveri jokaisen kanssa, on kaikkien kanssa tultava toimeen ja kenellekään ei saa aiheuttaa pahaa mieltä.

Avaa liite

Suomeksi

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.