Siirry sisältöön

Kaikille hyvä ja turvallinen koulu

Luokka-asteet: 1.-2., 3.-6. , esiopetus
Oppiaineet: draama, katsomusaineet, kuvataide, liikunta, terveystieto, yhteiskuntaoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:


• Havainnoida, millaiset asiat koulussa lisäävät turvallisuutta.
• Oppia, että kaikilla lapsilla on oikeus olla turvassa.
• Huomata, että turvallisessa kouluympäristössä on mukavampi oppia.

 

Ohje:

 

1. Ottakaa yhdessä valokuvia koulussa ja koulun pihalla paikoista, joissa on turvallinen olo. Jokainen oppilas ottaa omat kuvat itse valitsemistaan paikoista. Kuvia kannattaa ottaa noin 3–5 kpl. Katselkaa kuvia yhdessä ja keskustelkaa siitä, miksi valituissa paikoissa on hyvä ja turvallista olla. Onko koulussa, pihassa tai koulumatkalla paikkoja, joissa ei ole mukavaa tai turvallista? Keskustelkaa siitä, mitä turva ja turvallisuus tarkoittavat. Jokaisella lapsella on oikeus olla turvassa. Turva tarkoittaa myös sitä, että kukaan ei kiusaa tai syrji. Turva tarkoittaa myös oikeutta huolenpitoon.


2. Laatikaa oppilaiden ottamista kuvista tarinoita. Kirjoittakaa tai kertokaa tarina, joka kulkee kuvasta kuvaan. Tarinan voi toteuttaa myös piirtämällä, mitä valokuvien välissä tapahtuu. Tehtävän voi tehdä myös pari- tai pienryhmätyöskentelynä. Tarinan otsikko voi olla esimerkiksi: Kaikille hyvä ja turvallinen koulu. Tarinan voi toteuttaa myös esimerkiksi diaesityksenä.


3. Keskustelkaa tarinoiden tekemisen jälkeen:
• Mikä tarinan tekemisessä oli helpointa, mikä vaikeinta?
• Oliko asioita, joita ajattelit, mutta et halunnut kertoa, kirjoittaa tai piirtää?
• Oletko jutellut näistä asioista aikuisen kanssa?

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.