Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Ilmastonmuutos uhkaa maailman lasten oikeuksia

Luokka-asteet: 5.-6., 7.-9.
Oppiaineet: katsomusaineet, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

  • Oppia ymmärtämään ilmastonmuutoksen vaikutuksista lapsen oikeuksiin kaikkialla maailmassa.

 

Ohjeet:

  1. Jaa oppilaat pienryhmiin. Tutustukaa Lapsen oikeuksien sopimukseen:
    YK:n lapsen oikeuksien sopimus on lapsia koskeva ihmisoikeussopimus, jonka tärkein tavoite on terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille. Se määrittelee kaikille lapsille kuuluvat perustavanlaatuiset ihmisoikeudet. Lähes kaikki maailman maat ovat hyväksyneet sopimuksen.
  2. Pohtikaa alla lueteltuja ilmastonmuutoksen vaikutuksia lapsen oikeuksiin. Pohtikaa pienryhmissä: Miten ilmastonmuutos uhkaa korteissa olevien lapsen oikeuksien toteutumista?
  3. Kootkaa yhteen ryhmien pohdinnat: Millaisia uhkatilanteita tunnistitte? Kootkaa pienryhmien vastaukset yhteen esimerkiksi taululle, sanapilveen tai jaettuun asiakirjaan.
  4. Keskustelkaa lopuksi: Mitkä lapsen oikeudet ovat mielestänne vakavimmin uhattuina? Entä uhkaako ilmastonmuutos Suomessa asuvien lasten oikeuksia? Miten?

Ilmastonmuutoksen vaikutukset lapsen oikeuksiin

Artikla 2: Kaikilla lapsilla on samat oikeudet
Ilmastonmuutos uhkaa maailman lasten välistä yhdenvertaisuutta. Ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi vanhempien varallisuuteen sekä ruoan ja veden saatavuuteen.

Artikla 6:
Oikeus elämään
Koska ilmastonmuutos uhkaa ruoan ja veden saatavuutta, se uhkaa myös lasten kehitystä ja selviytymistä.

Artikla 22:
Pakolaislapset
Ilmastonmuutoksen vuoksi monet lapset perheineen joutuvat lähtemään pakoon kotiseuduiltaan. Pakolaisuuteen johtaa esimerkiksi kuivuus, tulvat, nälkä ja jano.

Artikla 24:
Oikeus terveyteen ja terveydenhuoltoon
Esimerkiksi kuivuus, tulvat ja sairauksien lisääntyminen vaikuttavat lasten terveyteen.

Artikla 27:
Oikeus riittävään elintasoon
Esimerkiksi kuivuus ja tulvat tuhoavat koteja ja vievät vanhempien elinkeinoja, jolloin perheen mahdollisuudet ruuan, veden ja vaatteiden hankkimiseen heikkenevät.

Artikla 28:
Oikeus ilmaiseen koulutukseen
Luonnonkatastrofi t tuhoavat lasten kouluja, joten koulut voivat olla kiinni pitkiäkin aikoja. Tulvien vuoksi
kylät voivat joutua saarretuiksi, jolloin matka koululle on mahdoton. Osa lapsista joutuu jäämään kotiin,
koska kotona tarvitaan työvoimaa tai vanhemmilla ei ole varaa ostaa koulutarvikkeita, kun rahat kuluvat
jälleenrakennustyöhön.

Artikla 38:
Sota ja aseelliset konfliktit
Erilaiset konfliktit lisääntyvät, sillä ruokaa ja vettä on yhä vähemmän saatavilla. Konflikteissa lasten asema on erityisen heikko ja he tarvitsevat suojelua.

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.