Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Ihmisoikeuskalenteri

Luokka-asteet: 3.-6.
Oppiaineet: katsomusaineet, kuvataide, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

 • Herättää yleistä tietoisuutta ihmisoikeuksien monista puolista
 • Oppia tuntemaan aikakäsitteitä (esimerkiksi kuukaudet, viikot, viikonpäivät) ja erityisten tapahtumien ajat
 • Parantaa suunnittelutaitoja
 • Kehittää mielikuvitusta juhlien suunnittelussa

 

Ohjeet:

 1. Kerro lapsille, että nyt tehdään kalenteri, joka auttaa heitä tietämään, milloin on tulossa erityispäiviä, erityisesti sellaisia, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin.
 2. Keskustele lasten kanssa siitä, mitä ihmisoikeudet ovat ja selitä, että on olemassa myös lasten oikeuksia. Pyydä lapsilta esimerkkejä lasten oikeuksista ja anna myös omiasi, mikäli tarvitaan.
 3. Kysy oppilailta, tietävätkö he erityisiä päiviä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Kysy muita vapaapäiviä, ja pyydä lapsia yhdistämän ne lasten oikeuksiin tai yleisiin ihmisoikeuksiin (esim. uskonnolliset juhlapäivät voidaan linkittää ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen; kansalliset juhlapäivät oikeuteen kansalaisuuteen; kulttuuriin liittyvät juhlapäivät oikeuteen kulttuuriin). Tee näistä luettelo. Innosta lapsia olemaan luovia ja miettimään päiviä, jotka voidaan yhdistää ihmisoikeuksiin. Kannusta heitä arvaamaan. Jaa sitten luettelo muistettavista erityispäivistä. Lisää siihen muita keskustelussa mainittuja merkkipäiviä. Keskustelkaa, kuinka näitä päiviä voitaisiin juhlia niin, että ihmisoikeuksien tärkeys näkyisi.

  Esimerkkejä tärkeistä päivistä:
  8.3. Kansainvälinen naistenpäivä
  19.3. Tasa-arvon päivä
  21.3. Maailman metsäpäivä
  21.3. Kansainvälinen rasisminvastainen päivä
  22.3. Maailman vesipäivä
  1.5. Suomalaisen työn päivä, kansainvälinen työläisten päivä
  8.5. Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun päivä
  9.5. Eurooppa-päivä
  15.5. Kansainvälinen perhepäivä
  12.8. Maailman nuorison päivä
  2.9. YK:n kansainvälinen rauhanpäivä
  8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä
  1.10. Kansainvälinen musiikin päivä
  5.10. Kansainvälinen opettajien päivä
  16.10. Maailman ruokapäivä
  24.10. YK:n päivä
  16.11. Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä
  20.11. Kansainvälinen lastenpäivä
  3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä
  10.12. Ihmisoikeuksien päivä

 4. Jaa lapset neljään ryhmään ja anna kullekin tehtäväksi työstää kalenteria kolmen kuukauden ajalta. Anna jokaiselle ryhmälle kolme kalenterisivua, väritysmateriaalia, värillistä paperia ja muista tarvikkeita työskentelyyn.
 5. Selitä ohjeet:
  - Sijoittakaa kalenteriin ensin jokaisen kuukauden päivät.
  - Kirjoita kuukauteen kuuluvien tärkeiden merkkipäivien nimet ja koristelkaa nelikulmio(t), jotta
  päivät erottuisivat. Koristelun tulisi liittyä juhlapäivän teemaan ja/tai siihen ihmisoikeuteen,
  josta on kyse. Jos juhlapäivää vietetään kauemmin kuin yhden päivän ajan, koristelkaa kaikki
  siihen kuuluvat päivät. Muistakaa myös koulun lomapäivät.
  - Valmistakaa kansi, jossa lukee ”juhlapäivä” kuhunkin erityispäivään, niin että niiden aukaisemisesta tulee yllätys; kiinnittäkää tämä kansi tarranauhalla tai teipillä.
 6. Kun sivut ovat valmiit, asettakaa ne seinälle tai lattialle kaikkien nähtäville. Kerro, että joitakin
  hyvin tärkeitä juhlapäiviä on jäänyt pois.
 7. Anna jokaiselle lapselle lappu, jossa lukee ”Syntymäpäivä!”. Pyydä jokaista lasta kirjoittamaan kalenteriin ------n syntymäpäivä oikean päivän kohdalle ja peittämään se syntymäpäivälapulla. (Lappuun tehdään ”sarana” teipistä, niin että se voidaan avata ja poistaa.) Kun tämä on tehty, kysy, miksi syntymäpäivä liittyy ihmisoikeuksiin ja selitä sitten, että jokaisella on oikeus elämään ja nimeen.

Purku:

 1. Keskustelkaa harjoituksesta seuraavanlaisten kysymysten avulla.
  - Piditkö tästä harjoituksesta?
  - Mitä opit kalenterista? Entä ihmisoikeuksista?
  - Mitä näistä erityispäivistä odotat? Miksi?
 2. Painota, että vaikka juhlimmekin näitä erityisiä päiviä, nautimme ihmisoikeuksista joka päivä. Kysy seuraavanlaisia kysymyksiä:
  - Mistä ihmisoikeuksista nautit joka päivä?
  - Onko jokaisella lapsella nämä oikeudet? Onko jokaisella lapsella mahdollisuus nauttia niistä?
  - Mitä me voimme tehdä varmistaaksemme, että jokaisen lapsen oikeuksia varjellaan? Kenen
  tehtävä tämä on?
 3. Kääntäkää jokaisen kuukauden alussa esiin uusi kalenterisivu.
  - Poistakaa kannet päivien päältä, niin että tapahtumat paljastuvat.
  - Selitä jokaisen juhlapäivän merkitys ja yhdistä se ihmisoikeuksiin.
  - Suunnitelkaa yhdessä, kuinka vietätte jotain juhlista.

Ehdotuksia jatkotyöskentelyyn:

 • Pyydä lapsia suunnittelemaan, miten erityispäiviä vietetään, syntymäpäivät mukaan luettuina.
 • Lapset haluavat ehkä juhlia tiettyjä päiviä, kuten ihmisoikeuksien päivää tai lasten oikeuksien päivää, koko yhteisön kanssa.

Vinkkejä opettajalle:

 • Liikuskele ryhmissä työskentelyn aikana varmistuaksesi, että lapset ymmärtävät jokaisen kalenteriin lisäämänsä juhlan merkityksen.
 • Jos sisällytät luetteloon kansallisia, uskonnollisia tai paikalliseen kulttuuriin liittyviä juhlia, varmistu, että niitä kaikkia vietetään ryhmän lasten perheissä ja yhteisöissä. Jos et ole varma, pyydä lapsia tuomaan luettelo kotoa.
 • Ollaksesi varma, että jokaisen lapsen syntymäpäivää juhlitaan tasapuolisesti, keksikää ryhmärituaali, jossa päivänsankari tunnistetaan aina samalla tavalla ja hänellä on samat etuoikeudet ja kohtelu. Kulttuurin mukaan voi joskus olla parempi viettää nimi- kuin syntymäpäivää.
 • Miettikää, miten saisitte kalenterista eloisan ja koristeellisen. Kannusta käyttämään kunkin juhlapäivän asianmukaisia symboleja ja vieraskielisiä nimiä, jos se tuntuu sopivalta.

Avaa liite

Suomeksi

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.