Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Ihmisoikeuksien mainostaminen

Luokka-asteet: 5.-6.
Oppiaineet: draama, katsomusaineet, kuvataide, musiikki, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

 • Opetella suhtautumaan kriittisesti mediaan ja mainontaan
 • Luovuuden ja kommunikaatiokyvyn harjoittaminen
 • Luoda uusia tapoja kehittää lasten oikeuksia
 • Syventää käsitystä ihmisoikeuksien merkityksestä

Tarvikkeet:

Paperia ja askarteluvälineitä.

Ohjeet:

 1. Jaa lapset 3–4 hengen ryhmiin. Kerro heille, että heidän ryhmäänsä on pyydetty tekemään mainos lapsen oikeuksista. Minuutista kolmeen kestävän mainoksen tarkoituksena on saada kaikki ihmiset ymmärtämään, mitkä ovat lasten oikeudet.
 2. Pyydä lapsia kuvailemaan joitakin näkemiään mainoksia, jotka ovat tehneet heihin vaikutuksen. Miettikää, millaisia tuntomerkkejä hyvällä mainoksella on (esim. nokkelia iskulauseita, äänitehosteita, musiikkia, huumoria, tärkeä viesti).
 3. Miettikää yhdessä, mikä mainoksen kohderyhmä voisi olla. Muodostuuko yleisö lapsista, vanhemmista, opettajista, ns. suuresta yleisöstä vaiko näistä kaikista yhdessä? Keskustelkaa, millä tavoin mainoksesta tulisi houkutteleva nimenomaan teidän valitsemallenne yleisölle.
 4. Pyydä jokaista ryhmää valitsemaan yksi lasten perusoikeus sekä oma kohdeyleisönsä. Kannusta lapsia valitsemaan sellainen perusoikeus, jonka he kokevat erityisen tärkeäksi sekä sellainen kohderyhmä, jonka heidän mielestään pitäisi erityisesti saada tietoa kyseisestä oikeudesta. Anna jonkun jokaisesta ryhmästä kertoa, minkä lasten oikeuden ja minkä kohderyhmän he valitsivat.
 5. Kun ryhmät ovat valinneet oman perusoikeutensa, ruvetaan keksimään ideoita, joiden avulla  sitä mainostetaan. Kannusta ryhmiä miettimään monia erilaisia näkökulmia (esimerkiksi kyseistä lasten oikeutta kuvaava tarina, laulu tai piirroselokuva). On hyvä muistuttaa, että kyseessä on televisiomainos, joten lopputuloksen tulisi olla kuvallisesti houkutteleva. Esityksessä pitäisi olla mieluummin toimintaa kuin pelkkiä ”puhuvia päitä”. Koska aikaa on käytettävissä korkeintaan kolme minuuttia, idea ei saisi olla myöskään liian monimutkainen.
 6. Kiertele ryhmissä seuraamassa tehtävän edistymistä. Kun ryhmä on saanut ideansa valmiiksi,
  pyydä sen jäseniä keksimään mainokselle nimi ja aloittamaan harjoittelu.
 7. Kun kaikki ryhmät ovat saaneet mainossuunnitelmansa valmiiksi, kokoa kaikki yhteen. Pyydä jokaista ryhmää vuorollaan esittelemään oma ideansa ja muita antamaan palautetta niiden suunnitelmille. Jokaisen ryhmän tulisi kertoa muille, minkä lapsen oikeuden he valitsivat teemakseen, minkälaiselle yleisölle mainos on kohdennettu ja miten esitys toteutetaan. Mikäli ryhmä on siihen valmis, se voi esittää mainoksensa muille jo tässä vaiheessa. Kun mainoksen kuvaus tai esitys on ohi, pyydä yleisöä keskustelemaan siitä ja antamaan ryhmälle palautetta. Voitte käyttää apuna vaikkapa seuraavanlaisia kysymyksiä:
  - Kiinnostaisiko mainos kohdeyleisöä?
  - Välittyykö sanoma selkeästi katsojalle?
  - Mikä ideassa on hyvää?
  - Haluaisiko joku ehdottaa lisää ideoita tai parannuksia mainokseen?
 8. Anna ryhmälle aikaa parantaa ja harjoitella mainostaan.
 9. Pyydä jokaista ryhmää esittämään mainoksensa muille

Purku:

 1. Arvioikaa tehtävän onnistumista seuraavien kysymysten avulla:
  - Mikä tehtävässä oli erityisen hauskaa? Entä erityisen vaikeaa?
  - Mitä opit mainosten tekemisestä?
  - Oliko vaikea ilmaista asioita kuvallisesti pelkkien sanojen sijaan?
  - Tuottiko kohdeyleisön valitseminen hankaluuksia?
  - Ovatko mainokset aina hyväksi meille? Jos, niin miten? Tai miksi eivät?
  - Mitä opit muiden suunnitelmista?
  - Muuttiko tämä tehtävä suhtautumistasi televisio-ohjelmiin?
 2. Miten tehtävä liittyi ihmisoikeuksiin?
  - Miksi ryhmäsi valitsi juuri tietyn ihmisoikeuden?
  - Millä perusteella valitsitte tietyn kohdeyleisön?
  - Millaista vastaanottoa odotatte mainoksellenne?
  - Onko mainostaminen hyvä keino jakaa ihmisille tietoa ihmisoikeuksista? Jos on, niin miksi – tai miksi ei?
  - Käsiteltiinkö mainoksessanne muita kuin yhtä ainoaa ihmisoikeutta?
  - Voidaanko jokaisesta ihmisoikeudesta puhua erikseen, vai liittyvätkö ne toisiinsa?
  - Tuleeko mieleesi sellaista ihmisoikeutta, jota olisi vaikea kuvailla mainoksen keinoin tai muutoin kuvallisesti?
  - Esiintyikö mainoksessanne stereotyyppisiä henkilöitä? Jos, niin voiko sillä olla kielteisiä vaikutuksia? Jos, niin millaisia – tai miksi ei?
  - Miksi on tärkeää, että kaikki tietävät oikeutensa?
  - Kenelle tietoa lasten oikeuksista tulisi erityisesti jakaa?

Ehdotuksia jatkotyöskentelyyn

 • Kerro lapsille, että moniin televisiomainoskampanjoihin liittyy myös kuvallista mainontaa painetussa muodossa, kuten esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdissä tai kioskeihin, busseihin ja muille julkisille paikoille ripustetuissa julisteissa. Pyydä lapsia tarkkailemaan painettuja tiedotusvälineitä ja lähiympäristöään ja etsimään mainoksia, joista he pitävät. Keskustelkaa sen jälkeen, mikä mainoksissa kiinnosti. Pyydä lapsia tekemään kuvamainos yhdestä perusoikeudesta. Mainokset voidaan tehdä tietokoneella. Rakentakaa mainoksista näyttely kouluun tai kerhoon.
 • Moni mainoskampanja saa vetoapua palkkaamalla keulakuvakseen julkisuuden henkilön. Kysy lapsilta, muistavatko he tällaisia mainoskampanjoita. Entä kenen he itse haluaisivat esiintyvän omassa mainoskampanjassaan? Miettikää, minkä vuoksi juuri heidän ehdottamansa henkilöt sopisivat edustamaan lasten oikeuksia. Entä olisiko kyseinen henkilö oikea valinta kohdeyleisöä ajatellen?
 • Keskustelkaa siitä, millainen pitempi ihmisoikeuksia käsittelevä video tarinoineen voisi olla.
  - Miten se eroaisi lyhyestä mainoksesta?
  - Mitkä asiat korostuisivat erityisesti (esim. hyvä tarina, käytännön asiat, kuten rahoitus, ihmisoikeuksien sanoma)?
  - Mitä muuta tulisi ottaa huomioon (esim. aikuisten näyttelijöiden tarve, puvusto ja tarpeisto,
  kohtausten esitysturvallisuus)

Toimintaideoita

 • Videoikaa mainokset. Videoissa voi käyttää apuna grafiikkaa, animaatiota, musiikkia ja draamaa. Paikalliset televisioasemat ja alan oppilaitokset saattavat tarjota apua välineiden lainaamisessa sekä valaistuksessa ja äänentoistossa. 

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.