Siirry sisältöön
Violettiin mekkoon pukeutunut koululainen etsii luettavaa kirjastosta

Etuoikeutettuko?

Luokka-asteet: 1.-2., 3.-6. , 7.-9.
Oppiaineet: historia, katsomusaineet, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi
Tuotetyyppi: Tehtävät

Tavoitteet:

• Pohtia hyvän elämän edellytyksiä
• Pohtia globaalia eriarvoisuutta

Tarvikkeet:

Palloja tai vanhoja sanomalehtiä, roskakori.

Ohjeet:

 1. Anna jokaiselle sanomalehdestä yksi sivu. Rytistäkää sivut palloksi.
 2. Kerro, että oppilaat edustavat maailman lapsia. Heidän on mahdollista saavuttaa toiveidensa mukainen elämä heittämällä paperipallo luokan eteen asetettuun roska-astiaan.
 3. Pyydä oppilaita heittämään paikaltaan istuen paperipallo luokan eteen asetettuun roskakoriin.
 4. Keskustelkaa, miltä tuntui heittää paperi eturivistä, miltä tuntui heittää pallo takarivistä?
 5. Keskustelkaa lasten ikätasolle sopivasti seuraavista teemoista:
  - Jos kuvittelet maailman lapset istumaan tuoleille, niin millä tuolilla sinä istut?
  - Minkä takia istut siinä? Miksi et istu taaempana / edempänä?
  - Mitkä asiat edesauttavat sinun oikeuksiesi ja unelmiesi toteutumista? Mitkä asiat estävät oikeuksien toteutumisen?
  - Miksi joku joutuu istumaan aivan takarivissä?
 6. Voit kiteyttää harjoituksen sanoman seuraavasti: ”Te ette voineet vaikuttaa siihen, missä istuitte. Samoin myöskään lapsi ei voi vaikuttaa siihen, millaiseen ympäristöön syntyy. Jokaiselle kuuluvat samat oikeudet.”

Purku:

 1. Kertaa, että lapsen oikeuksien sopimuksessa määrätään oikeuksista, jotka kuuluvat kaikille alle
  18-vuotiaille eikä ketään saa syrjiä mistään syystä. Valtion tehtävänä on huolehtia, että oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla.
 2. Valitettavasti, huolimatta lainsäädännöstä, oikeudet eivät toteudu kaikkialla ja kaikkien lasten kohdalla.
  - Kerro, että suurin syy siihen, että lapsen oikeudet toteutuvat huonosti on köyhyys. Valtiolla ei ole rahaa esimerkiksi ilmaisen terveydenhoidon tai laadukkaan koulutuksen tarjoamiseksi. HUOM! Oppilaiden kanssa kannattaa pohtia myös köyhyyden syitä. Apua pohditaan saa esimerkiksi maailma.netin artikkelista Köyhyyden syitä (2006).
  - Muita syitä ovat esimerkiksi lapsityövoima, sukupuolten välinen epätasa-arvo (kotityöt ja veden haku ovat usein tyttöjen vastuulla), sodat ja konfliktit tai poliittisen tahdon puute huolehtia lapsen oikeuksien toteutumisesta.
 3. Oikeuksista on tärkeää keskustella, jotta aikuiset ja lapset tuntevat lapsen oikeudet ja osaavat edistää ja vaatia niiden toteutumista. Myös lapset voivat omalla toiminnallaan edistää lapsen oikeuksien toteutumista itsensä ja muiden lasten kohdalla. Jokainen voi vaikuttaa siihen, miten esimerkiksi kohtelee luokkakavereita.

Ideoita opetukseen ja aiheita aamunavauksiin. Tilaa opettajien uutiskirje.

Opettajille suunnattu ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja voit peruuttaa sen milloin tahansa.

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.